Vispārēji

NVO konsultācijas

Bezmaksas konsultācijas Biedrību un nodibinājumu dibināšanas jautājumos Biedrību un nodibinājumu likvidēšanas jautājumos Biedrību un nodibinājumu izmaiņu veikšanas jautājumos Biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības jautājumos Biedrību un nodibinājumu grāmatvedības un lietvedības jautājumis Biedrību un nodibinājumu sadarbības un finansu piesaistes jautājumis Nepieciešamo dokumentu paraugi un to sagatavošana Mūsu kontaktinformācija konsultāciju saņemšanai.   Dokumentu paraugi Esam sagatavojuši biedrību darbā…

Read More

Vakances

Meklējam aktīvus un darboties gribošus iedzīvotajus! Šobrīd piedāvājam darboties pie mums brīvprātīgi, bet – ja mēs viens otram patiksim, varam sadarboties arī konkrētu projektu ietvaros jau atalgotu personu attiecībās 🙂 Pie mums var darboties kā publicitātes koordinators vai pasākumu organizators Sīkākai info: Inese Siliņa 29811722, inese.silina@zkcentrs.lv Publicitātes koordinators Prasības kandidātam: vēlme darboties NVO sektorā pārzina…

Read More

Esošie biedri

Mūsu biedri Kurzemes NVO centrs apvieno 58 biedrus – 52 organizācijas un 6 privātpersonas. Biedriem pēc to darbības intensitātes biedrības mērķu sasniegšanā, ir iespējami 2 biedru statusi – Pilntiesīgi biedri un Resursu biedri.  Pilntiesīgs biedrs – ar savu tiešu darbību un/vai līdzekļiem sekmē Biedrības mērķa sasniegšanu un interešu aizstāvēšanu. Pilntiesīgajam biedram ir balsstiesības un no to vidus…

Read More

Kļūt par biedru

Biedru statusi un biedru nauda Par biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs” biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona. Biedru naudas apjoms ir 12EUR gadā, kurš ir jānomaksā visiem biedriem, neatkarīgi no to biedru statusa. Kurzemes NVO atbalsta centrā ir divi biedru statusi: Resursu biedrs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura atbalsta biedrības pastāvēšanas nepieciešamību…

Read More

MŪSU BIEDRI

Mūsu jau esošie biedri 2018. gada 01.janvārī apvienojam 28 Kurzemes organizācijas un 4 fiziskas personas.  Aizputes sieviešu apvienība “Integro”, Aizputes novads Cerība, invalīdu biedrība, Aizputes novads Cīravas pagasta attīstības biedrība, Aizputes novads Dižavots, Kuldīgas novada Turlavas pagasts Dundagas bērnu dienas centrs “Māja”, Dundagas novads Dundangas sendienas, Dundagas novads Dundagas novada atbalsta biedrība, Dundagas novads Es…

Read More

Ko mēs darām?

Ko mēs darām? Biedrība „Kurzemes NVO atbalsta centrs” Kurzemes reģiona aktīvajiem iedzīvotājiem nodrošinām šādus bezmaksas pakalpojumus un iespējas: NVO konsultēšana – visos ar biedrību/nodibinājumu darbību saistītos jautājumos. No dibināšanas procesa un ikdienas darba organizēšanas līdz likvidācijai. Sniedzam praktisku palīdzību nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, publicitātes jautājumos, preses relīžu sagatavošanā, sociālo tīklu kontu izveidē. Konsultējam projektu pieteikumu sagatavošanā (primāri saviem biedriem) NVO…

Read More

Kas mēs esam

Kas mēs esam? Biedrība “Kurzemes NVO centrs” ir dibināta 1998.gada 20.novembrī Talsos kā sabiedrisko organizāciju apvienība “Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, kas tā laika Sabiedrisko organizāciju reģistrā tika reģistrēta 1998.gada 10. decembrī. Mainoties likumdošanai, 2005.gadā apvienība tiek pārreģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība. Biedrības pastāvēšanas laikā ir vairākkārt aktualizēti biedrības statūti, pārvaldes formas, precizēti darbības…

Read More

Vērtības, misija, vīzija, uzdevumi

 VĒRTĪBAS § Demokrātija  § Cilvēks  § Izglītība § Pašiniciatīva  MISIJA Pilsoniskas sabiedrības attīstības un līdzdalības veicināšana, tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijas kā demokrātiskas valsts pastāvēšanā. Stratēģiskie darbības virzieni misijas sasniegšanai:1. Pilsoniskās sabiedrības kompetenču attīstība 2. Pilsoniskajai sabiedrībai un tās iniciatīvāmlabvēlīgas vides un apstākļu esamības veicināšana  VĪZIJA  Vadošais pilsonisko kompetenču centrs Kurzemē, kurā tiek koncentrētas un koptas pilsoniskajai…

Read More