Aktīvās Kurzemes NVO

Ja Tavas organizācijas šajā sarakstā nav, sūtiet nelielu organizācijas aprakstu un foto uz info@kurzemesnvo.lv

 1. Aizputes sieviešu apvienība “Integro”, Aizputes novads
 2. Challenge, Talsu novads
 3. Dundagas bērnu dienas centrs “Māja”, Dundagas novads
 4. Guvums, Talsu novads
 5. Ģibuļu pagasta aprūpes un attīstības biedrība “Vīgrieze”, Talsu novads
 6. Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš”, Talsu novads
 7. Kultūras krātuve, Talsu novads
 8. Kursas vārti, Saldus novads
 9. Kurzemes atauga, Talsu novads
 10. Labas pārmaiņas, Ventspils novads
 11. Latvijas Sarkanais krusts, Kurzemes komiteja
 12. MAKITA, volejbola interešu grupa, Talsu novads
 13. Mērsraga invalīdu atbalsta centrs, Mērsraga novads
 14. Motoklubs MX Talsi, Talsu novads
 15. MŠK Bebra Kungs, Talsu novads
 16. Rojas invalīdu biedrība, Rojas novads
 17. Rojas novada pensionāru apvienība, Rojas novads
 18. RUMULA, Priekules novads
 19. Sabiedriskais fonds „Vīnoga”, Talsu novads
 20. Sabiles aprūpes biedrība “Kalme”, Talsu novads
 21. Sabiles novada pensionāru biedrība “Dālija”, Talsu novads
 22. Saldus pilsētas pensionāru biedrība, Saldus novads
 23. Skola visiem, Talsu novads
 24. Starptautiskās sadarbības centrs “Eiromāja”, Talsu novads
 25. Stāvu augstāk, Talsu novads
 26. Talsu fotoklubs, Talsu novads
 27. Talsu komersantu klubs, Talsu novads
 28. Talsu novada fonds, Talsu novads
 29. Talsu novada krīžu centrs, Talsu novads
 30. Talsu pauguraines dabas parka atbalsts, Talsu novads
 31. Talsu pensionāru biedrība, Talsu novads
 32. Talsu rajona partneriba, Talsu novads
 33. Ventspils Amatnieku biedrība, Ventspils pilsēta