“Iesaisties Kurzemē!” īstenotājiem

KM NVOc

Noderīga informācija un dokumentu paraugi

  • Konsultatīvais atbalsts par satura jautājumiem: Inese Siliņa, tel.29811722,  inese @ kurzemesnvo.lv
  • Konsultatīvais atbalsts par finansu jautājumiem: Elina Immere, tel.27111252,  elina @ kurzemesnvo.lv

  

Atskaišu veidlapas 2018. gada projektu konkursam

 

Atskaišu iesniegšanas kārtība

Lai atskaite būtu iesniegta, nepieciešams iesniegt:

  • Finansu un satura atskaites VEIDLAPAS (bez pielikumiem) ir:
    • Jāizdrukā, jāparaksta un jānogādā uz KNVOAC biroju Kuldīgā, Liepājas ielā 14, 2.stāvā (virs Euroskor)
    • Neskanētā veidā (tikai kā Word un Excel dokumenti) jāatsūta uz e-pastu konkursi@kurzemesnvo.lv
  • Finansu un satura atskaišu PIELIKUMI elektroniskā veidā jāiesniedz kādā no sev ērtākajiem veidiem:

Kas ir pielikumi?

  • Finansu atskaitei – līgumu, aktu, rēķinu, maršruta lapu, čeku, maksājuma uzdevumu, u.c. dokumentu kopijas;
  • Satura atskaitei – atbilstoši sarakstam līguma pielikumā nr.3.