Darbs ar jauniešiem

Projektu rakstīšanas apmācības jauniešiem “Lec iekšā!”

lec ieksa logo 300

Apmācības notiek 2-3 dienas, kuru laikā jauniešiem tiek sniegtas projektu konkursos nepieciešamās pamatzināšanas par projektu konkursu veidiem un veidlapu aizpildīšanas būtiskākajiem aspektiem. Jauniešiem tiek mācīts, kā formulēt savu domu, kādām idejas niansēm pievērst uzmanību, kā uz projektiem skatās vērtētāji. Apmācību mērķis ir radīt jauniešos projektu domāšanas izpratni un prasmes kvalitatīvi uzrakstīt projektu pieteikumu.

Apmācību noslēgumā dalībniekiem ir jāizstrādā reāli projektu pieteikumi, kuri jāprezentē pārējiem dalībniekiem. Atkarībā no apmācību dienu skaita, dalībnieki var arī iejusties projektu vērtētāju lomās, tādējādi vēl labāk nostiprinot izpratni par projektu rakstīšanas niansēm. Visi izstrādātie projektu pieteikumi tiek analizēti un pārrunāti par pieļautajām kļūdām vai iespējām projekta ideju uzlabot.

 

Preventīva nometne pusaudžiem “Esmu drošs un draudzīgs”

EsmuDrossDraudzigs 700Nometnes metodiku un ieviešanu Kurzemes NVO atbalsta centrs izstrādāja 2014.gada septembrī, projekta “Es esmu, es varu” ietvaros, kuru finansēja EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Lai saņemtu sīkāku informāciju par nometnes norisi, lūdzam sazināties pa tel.: 29811722 (Inese).

Nometne tiek organizēta 6.klases skolēniem mācību gada sākumā ar mērķi neformālu paņēmienu veidā pievērst pusaudžu uzmanību savam vecumam svarīgām sociālās un sabiedriskās dzīves zināšanām un veicināt to pielietošanu ikdienā.

Veiksmīgas nometnes ieviešanai, nepieciešama laba sadarbība ar skolu – bērni nometnē piedalās mācību gada sākumā no ceturtdienas līdz sestdienai. Nometne tiek uztverta kā mācību procesa sastāvdaļa. Nometnes laikā pusaudži  tiek iesaistīti dažādās 8 nodarbībās, kuru laikā ar viņiem strādā dažādi lektori, piesaistītie speciālisti un sociālie darbinieki, vēršot uzmanību tādām tēmām, kā drošība, veselība, agresija, seksualitāte, attiecības ar pretējo dzimumu, atkarības, sports, attieksme pret sabiedrību. u.tml. 

Nometne ir veids, kā risināt sociāla rakstura problēmjautājumus pusaudžu vecumā, kad bērns pārtop jaunietī un ne ar visiem pusaudžiem mājās tiek pārrunāti visi svarīgie jautājumi šai pārmaiņu laikā, turklāt pusaudzim var būt arī savi pārdzīvojumi un attiecības ar vienaudžiem, līdzcilvēkiem, kad ir svarīgi zināt, kur un kā meklēt palīdzību. Arī skola un oficiālā mācību programma ne visos gadījumos ir labākais veids, kā šo informācijas robu aizpildīt.

 

Nodarbību cikls pilsoniskās izglītības jomā “Saproti savu valsti” 

SapotiSavuValsti logo

 Mēs, Kurzemes NVO atbalsta centrs, vēlamies veicināt Kurzemes jauniešos izpratni par Latvijas valsti, tās pārvaldes sistēmu un pilsoniskās sabiedrības lomu tajā. Gribam palīdzēt saprast tās iespējas, kurās jaunieši var iesaistīties un arī attīsīt savu tālāko darba dzīvi. 

Šajā rakstā aicinām iepazīties, ko jau darām, un esam gatavi doties arī pie Jūsu jauniešiem!

Tā kā formālās izglītības ietvaros par šiem jautājumiem tiek runāts salīdzinoši maz un izkaisīti pa visiem izglītības gadiem, mēs esam izveidojuši intensīvu nodarbību ciklu par tēmām, kas aptver gan zināšanas par lēmējvaru, izpildvaru, par pašvaldības un valsts funkcijām un pienākumiem lielajos vilcienos, gan arī par pilsoniskās sabiedrības – NVO – lomu mūsu visu ikdienas dzīves kvalitātes veidošanā, līdzdalībā. Ar šo savu piedāvājumu vēršamies dažādās Kurzemes skolās, kur iespēju robežās – visu vai daļu no piedāvātajām nodarbībām, arī tiek izmantotas. 

Cikla nodarbību tēmas:

 1. nodarbība. Kas ir valsts un kas ir pašvaldība. Kas ir Tava pašvaldība? 
  klātienes tikšanās ar jauniešiem, pārrunājot tēmu, iepazīstinot ar svarīgākajām pašvaldības darbības škautnēm, lēmumu pieņemšanas kārtību, struktūru, ieņēmumiem-izdevumiem. Informācija un zināšanu pābaude par svarīgākiem publiskajiem faktiem par savu pašvaldību.
 2. nodarbība. Iepazīsti savu pašvaldību klātienē.
  Ekskursija iepazīstot pašvaldības lēmējvaras/izpildvaras telpas, iespēja klātienē redzēt, kur tiek pieņemti lēmumi, plānoti un risināti jautājumi, neformāla tikšanās ar darbiniekiem, kas strādā kabinetos, īsi pārrunājot, ko viņi dara. Ekskursijas mērķis ir radīt personisku izjūtu par to, kā strādā mana pašvaldība un kā tur izskatās. Lai pašvaldība nešķitu kaut kas biedējošs, svešs un attālināts.
 3. nodarbība. Latvijas valsts pārvalde: Saeima un Ministru Kabinets
  klātienes tikšanās ar jauniešiem, pārrunājot tēmu.
 4. nodarbība. Pilsoniskā sabiedrība un NVO.
  informācija par to, kā cilvēks parastais, tai skaitā jaunietis, var iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, aizstāvēt savas intereses, īstenot savas idejas, apvienoties biedrībās, piesaistīt finansējumu ideju īstenošnai. Jauniešiem tiek sniegta informācija par Kuldīgā esošajām aktīvākajām biedrībām un to darbu. Tiek radīta interese un zināšanas par biedrību darbu un ispējām šādā veidā īstenot savas idejas un attīstīt sev apkārtējo dzīves vietu.
 5. nodarbība. Iepazīsti klātienē Saeimu, Ministru kabinetu un NVO 
  došanās uz Rīgu, ekskursijā uz Saeimu, Ministru Kabinetu un tiekoties ar kādu no vadošajiem Latvijas NVO pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā.. Ekskursiju ietvaros jauniešiem būs iespēja programmas ietvaros apmeklēt arī Pēterbaznīcas torni. Iespēja pusdienot Ministru Kabineta ēdnīcā. Ekskursijas trasnporta izdevumus Kurzemes NVO atbalsta centrs nesedz!

Lūk, ieskats, Kuldīgas Mākslu un humanitāro zinību vidusskolas skolēnu ekskursijā Kuldīgas novada pašvaldībā. Paldies atsaucīgajiem Kuldīgas pašvaldības darbiniekiem un skolas pedagogiem par brīvlaišanu no pēdējām mācību stundām!

Vairāk foto ŠEIT.