Pilsoniskās izglītības nodarbības

Nodarbību cikls pilsoniskās izglītības jomā “Saproti savu valsti” 

SapotiSavuValsti logo

Vēlamies veicināt iedzīvotājos izpratni par to, kā funkcionē valsts, pašvaldības un kāda šajos procesos ir loma un vieta aktīvajiem iedzīvotājiem, biedrībām, nodibinājumiem.

Mēs esam gatavi doties pie dažādām auditorijām, lai stāstītu par Latvijas valsti, tās pārvaldes sistēmu un pilsoniskās sabiedrības lomu tajā. Gribam palīdzēt saprast iespējas, kurās ikviens no mums var iesaistīties un arī attīsīt savu tālāko darba dzīvi. 

Līdz šim pamatā esam strādājuši ar jauniešiem, bet pilsoniskās izglītības tēma ir aktuāla arī pieaugušajiem! Esam izveidojuši 10 nodarbību programmu “Saproti valsti“, taču nodarbības tāmas un apjomu varam pielāgot Jūsu vajadzībām!

 

Zemāk esošajā rakstā aicinām iepazīties, ko jau darām ar jauniešu auditoriju:

Tā kā formālās izglītības ietvaros par šiem jautājumiem tiek runāts salīdzinoši maz un izkaisīti pa visiem izglītības gadiem, mēs esam izveidojuši intensīvu nodarbību ciklu par tēmām, kas aptver gan zināšanas par lēmējvaru, izpildvaru, par pašvaldības un valsts funkcijām un pienākumiem lielajos vilcienos, gan arī par pilsoniskās sabiedrības – NVO – lomu mūsu visu ikdienas dzīves kvalitātes veidošanā, līdzdalībā. Ar šo savu piedāvājumu vēršamies dažādās Kurzemes skolās, kur iespēju robežās – visu vai daļu no piedāvātajām nodarbībām, arī tiek izmantotas. 

Cikla nodarbību tēmas:

 1. nodarbība. Kas ir valsts un kas ir pašvaldība. Kas ir Tava pašvaldība? 
  klātienes tikšanās ar jauniešiem, pārrunājot tēmu, iepazīstinot ar svarīgākajām pašvaldības darbības škautnēm, lēmumu pieņemšanas kārtību, struktūru, ieņēmumiem-izdevumiem. Informācija un zināšanu pābaude par svarīgākiem publiskajiem faktiem par savu pašvaldību.
 2. nodarbība. Iepazīsti savu pašvaldību klātienē.
  Ekskursija iepazīstot pašvaldības lēmējvaras/izpildvaras telpas, iespēja klātienē redzēt, kur tiek pieņemti lēmumi, plānoti un risināti jautājumi, neformāla tikšanās ar darbiniekiem, kas strādā kabinetos, īsi pārrunājot, ko viņi dara. Ekskursijas mērķis ir radīt personisku izjūtu par to, kā strādā mana pašvaldība un kā tur izskatās. Lai pašvaldība nešķitu kaut kas biedējošs, svešs un attālināts.
 3. nodarbība. Latvijas valsts pārvalde: Saeima un Ministru Kabinets
  klātienes tikšanās ar jauniešiem, pārrunājot tēmu.
 4. nodarbība. Pilsoniskā sabiedrība un NVO.
  informācija par to, kā cilvēks parastais, tai skaitā jaunietis, var iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, aizstāvēt savas intereses, īstenot savas idejas, apvienoties biedrībās, piesaistīt finansējumu ideju īstenošnai. Jauniešiem tiek sniegta informācija par Kuldīgā esošajām aktīvākajām biedrībām un to darbu. Tiek radīta interese un zināšanas par biedrību darbu un ispējām šādā veidā īstenot savas idejas un attīstīt sev apkārtējo dzīves vietu.
 5. nodarbība. Iepazīsti klātienē Saeimu, Ministru kabinetu un NVO 
  došanās uz Rīgu, ekskursijā uz Saeimu, Ministru Kabinetu un tiekoties ar kādu no vadošajiem Latvijas NVO pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā.. Ekskursiju ietvaros jauniešiem būs iespēja programmas ietvaros apmeklēt arī Pēterbaznīcas torni. Iespēja pusdienot Ministru Kabineta ēdnīcā. Ekskursijas trasnporta izdevumus Kurzemes NVO atbalsta centrs nesedz!

Lūk, ieskats, Kuldīgas Mākslu un humanitāro zinību vidusskolas skolēnu ekskursijā Kuldīgas novada pašvaldībā. Paldies atsaucīgajiem Kuldīgas pašvaldības darbiniekiem un skolas pedagogiem par brīvlaišanu no pēdējām mācību stundām!