Mēs Kurzemei: Stratēģija

Ir pabeigta ZKNVOAC stratēģija 2013 – 2017. gadam!

Ir pabeigta Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO Resursu centra attīstības stratēģija 2013. – 2017. gadam! Varat iepazīties ar stratēģiju, kā arī ar mūsu darbības apkopojumu laika periodā 1992. – 2012. gads! ZKNVOAC attīstības stratēģija 2012. – 2017. gadam ZKNVOAC darbības apkopojums 1999 – 2012 ZKNVOAC statūti

Read More

Noslēgusies publiskā stratēģijas izstrādes daļa

Nu jau aiz muguras ir abas atvērtās darba grupu tikšanās reizes 30. maijā un 13. jūnijā, lai kopīgi strādātu pie  Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO resursu centra attīstības stratēģijas 2013. – 2017.gadam izstrādes. Nez, vai vasaras sākums pie vainas vai kā – bet uz otro tikšanās reizi ieradās mazāk kā puse no pirmās…

Read More

Kopīgais redzējums par mūsu nākotni

Lūk, mūsu stratēģijas izstrādes vadītāja Indra Kļaviņa ir apkopojusi galvenos  secinājumus pēc 1 darba grupas tikšanās reizes par to, kādu tad īsti gribam redzēt mūsu NVO atbalsta centru: Ziemeļkurzemes NVO Atbalsta centrs (ZKNVOAC) ir atvērta, radoša un inovatīva organizācija ar stabilām tradīcijām, kas apvieno, stiprina un iedrošina biedrības un nodibinājumus Kurzemē visdažādāko ideju īstenošanai.  …

Read More

Kurzemes NVO atbalsta centram jābūt Talsos!

30. maijā gandrīz 20 Kurzemes biedrības un nodibinājumi tikās Talsos, lai piedalītos Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra stratēģijas izstrādē un pārtapšanā par visas Kurzemes NVO atbalsta centru. Tikšanās reizē ar savu redzējumu piedalījās arī Kurzemes plānošanas reģiona un Talsu novada domes pārstāvji.      Šī bija pirmā no divām atvērtajām stratēģijas izstrādes tikšanās reizēm, kuras laikā dalībnieki…

Read More

Stratēģijas izstrādes 1 atvērtā darba sanāksme

Visi interesenti (gan NVO, gan iedzīvotāji, uzņēmēji un, protams, arī pašvaldību pārstāvji) ir aicināti 30. maijā plkst. 13:00 uz pirmo atvērto stratēģijas izstrādes darba grupu Kr.Valdemāra ielā 17a. Šis būs praktisks darbs stratēģijas izstrādes vadītājas Indras Kļaviņas vadībā. Visi, kas apstiprinās dalību startēģijas izstrādes darba grupā (to var izdarīt šajā web formā) saņems informatīvus materiālus…

Read More

Uzzini, ko darījis NVO centrs un izsaki priekšlikumus!

Iepazīsties, ko darījis NVO centrs un nāc izteikt priekšlikumus, kas Tev palīdzētu kļūt aktīvākam iedzīvotājam! Ir apkopota līdzšinējā Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra darbība (1999-2012), sadalījumā pēc mūsu statūtos minētajām aktivitātēm.   Esi aicināts iepazīties ar šo apkopojumu (lejupielādēt PDF) un piedalīties pirmajā publiskajā darba grupā 30. maijā plkst. 13:00 Talsos (pieteikšanās elektroniski).    

Read More

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra stratēģijas 2013. – 2017. gadam izstrāde

Projekta ietvaros, balstoties uz līdzšinējo pieredzi un piesaistot stratēģijas izstrādes ekspertu, plānots izstrādāt Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO resursu centra attīstības stratēģiju 2013. – 2017. gadam.   Stratēģijas izstrādi veic eksperts ciešā sadarbībā ar stratēģijas izstrādes darba grupu. Tās sastāvā aicināti iesaistīties ZKNVOAC biedri, sadarbības partneri un darbinieki – kopā aptuveni 25 personas, kas pārstāv šādas…

Read More