Kurzemes NVO atbalsta centram jābūt Talsos!

30. maijā gandrīz 20 Kurzemes biedrības un nodibinājumi tikās Talsos, lai piedalītos Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra stratēģijas izstrādē un pārtapšanā par visas Kurzemes NVO atbalsta centru. Tikšanās reizē ar savu redzējumu piedalījās arī Kurzemes plānošanas reģiona un Talsu novada domes pārstāvji.

     Šī bija pirmā no divām atvērtajām stratēģijas izstrādes tikšanās reizēm, kuras laikā dalībnieki veidoja kopīgu redzējumu, kādam ir jābūt Kurzemes NVO atbalsta centram, kādas iespējas un atbalstu nevalstiskās organizācijas vēlētos saņemt. Galvenais rezumējums par NVO būtību – tā ir atvērta, radoša un inovatīva organizācija ar stabilām tradīcijām, kas apvieno, stiprina un iedrošina biedrības un nodibinājumus Kurzemē visdažādāko ideju īstenošanai.

         Šobrīd kā lielākās NVO centra darbības problēmas, dalībnieki minēja lielo attālumu līdz Talsiem, būtu nepieciešama lielāka uzmanība klātienes semināriem un tikšanās reizēm visos 5 bijušo rajonu centros. Svarīgs aspekts ir arī pēdējo gadu biežā NVO centra vadības maiņa, tā darbības pasivitāte salīdzinājumā ar pirmo gadu aktīvo darbību, kā arī nestabilais NVO sektora finansējums un līdz ar to NVO centra cilvēkresursu trūkums.

     Kā teic tagadējā Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra vadītāja Inese Siliņa: „Vissvarīgākais ir aktīvs cilvēks, NVO līderis, kurš ar savu degsmi un enerģiju spēj pavilkt sev līdzi citus, tad būs arī viss pārējais un jebkurai problēmai rasts risinājums. Pēc pirmās stratēģijas izstrādes dienas var skaidri redzēt, ka biedrībām un nodibinājumiem ir nepieciešamība pēc reģionāla konsultatīva un uz sadarbību vērsta atbalsta centra. Darba lauku redzu ļoti plašu. Idejas ir gan pašai, gan arī stratēģijas izstrādes grupas dalībniekiem un prieks, ka lielākā daļa no tām sakrīt.”

     Nākamā stratēģijas izstrādes tikšanās notiks 13. jūnijā. Tās laikā dalībnieki strādās jau pie konkrētu aktivitāšu un rīcību idejām, kuru īstenošanai būtu jākļūst par NVO centra darbības pamatlietām.

     Kopumā pirmajā stratēģijas izstrādes dienā piedalījās aptuveni 30 personas, pārstāvot organizācijas no Talsiem, Dundagas, Sabiles Aizputes, Priekules, Saldus un Kuldīgas, kā arī organizācijas, kuru darbība vienlaikus aptver vairākus novadus, kā Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja, Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks, kā arī Talsu fotoklubs. Ļoti aktīvu un vērtīgu ieguldījumu pirmās dienas darbā sniedza arī Saldus pilsētas pensionāru biedrības pārstāvji, kā arī Ziedīte Začeste (Sabiles biedrība „Vīnoga”), uzrakstot NVO centra topošās himnas vārdus.

     Stratēģijas izstrāde notiek projekta Mēs Kurzemei” ietvaros, kuru ar 97,02% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93% finansē Talsu novada dome. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Kurzemes NVO atbalsta centra stratēģijas izstrādi vada Indra Kļaviņa.

 

Papildus foto no stratēģijas izstrādes 1. dienas: http://www.flickr.com/photos/zkcentrs/sets/72157629989572570/