Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra stratēģijas 2013. – 2017. gadam izstrāde

Projekta ietvaros, balstoties uz līdzšinējo pieredzi un piesaistot stratēģijas izstrādes ekspertu, plānots izstrādāt Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO resursu centra attīstības stratēģiju 2013. – 2017. gadam.

 

Stratēģijas izstrādi veic eksperts ciešā sadarbībā ar stratēģijas izstrādes darba grupu. Tās sastāvā aicināti iesaistīties ZKNVOAC biedri, sadarbības partneri un darbinieki – kopā aptuveni 25 personas, kas pārstāv šādas darbības 4 darbības jomas. Pārstāvji arī plānoti no vairākiem Kurzemes novadiem, lai paplašinātu redzējumu Kurzemes mērogā.

  • Sociālais darbs, labdarība un veselība;
  • Izglītība, kultūra un sports;
  • Kopienu attīstība un vide, tai skaitā VRG (Vietējās rīcības grupas jeb Partnerības Kurzemē);
  • Interešu grupas (pensionāru klubi, sieviešu klubi, jauniešu NVO, cittautu NVO).

 

Stratēģijas izstrādes pirmajā posmā paredzētas divas stratēģijas darba grupas sanāksmes maijā-jūnijā. To laikā pēc eksperta izvēlētas metodikas, tiks iegūta nepieciešamā informācija stratēģijas izstrādei. Metodes, kuras izmantos eksperts būs vērstas arī uz komandas attīstību, lai veidotu ciešāku sadarbību organizācijas biedru starpā un lai stiprinātu biedrorganizāciju pārstāvju piederības sajūtu Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centram. Par iespēju pieteikties stratēģijas darba grupā tiks izplatīts atsevišķs paziņojums.

 

Stratēģijā tiks iestrādāts arī sabiedrisko attiecību plāns, vadības sistēma, resursu apgūšanas plāns. Paredzēts iekļaut arī kādus elementus no ārvalstu prakses izpētes rezultātiem.

 

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO resursu centra attīstības startēģijas ietvaros paredzēts izstrādāt vienu kvalitatīvu attīstības dokumentu, kas kalpos kā vadlīnijas turpmākajai biedrības darbībai.