Stratēģijas izstrādes 1 atvērtā darba sanāksme

Visi interesenti (gan NVO, gan iedzīvotāji, uzņēmēji un, protams, arī pašvaldību pārstāvji) ir aicināti 30. maijā plkst. 13:00 uz pirmo atvērto stratēģijas izstrādes darba grupu Kr.Valdemāra ielā 17a. Šis būs praktisks darbs stratēģijas izstrādes vadītājas Indras Kļaviņas vadībā. Visi, kas apstiprinās dalību startēģijas izstrādes darba grupā (to var izdarīt šajā web formā) saņems informatīvus materiālus par līdzšinējo NVO centra darbību, uzdevumiem, īstenotajām aktivitātēm, lai 30. maijā jau varam konkrēti runāt par vēlamo un paskatīties uz esošo.

 

Savukārt vēl pēc 2 nedēļām – 12. jūnijā notiks otrā darba grupas tikšanās, kad būs apkopoti pirmās reizes rezultāti un tiks sakārtotas prioritātes un rezumēts kopdarbs. Pēc tam stratēģijas izstrādes vadītāja Indra Kļaviņa darbu turpinās tikai ar NVO centra padomi un direktori, saliekot pa plauktiņiem darba grupu laikā radīto un plānojot, kā to īstenot dzīvē. Par rezultātiem tiks informēti visi dalībnieki un pārējā sabiedrība.