Archive for marts 2016

Projekts “LATVIJA Talsu pakalnos”

Biedrība “Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” realizēs projektu jauniešiem “LATVIJA Talsu pakalnos” Projekta “LATVIJA Talsu pakalnos” mērķis ir apzināt un atdzīvināt Talsu novada kultūrvēsturisko mantojumu, iedrošināt un iedvesmot jauniešus izzināt savu dzimtu, mājvietu un ciemu vēsturi, apzināt Latvijas attīstības ceļā nozīmīgo personību dzīvesstāstus, stiprināt paaudžu saiknes un veidot jauniešos lokālpatriotismu, piederību savam novadam un Latvijai,…

Read More

Noticis KNVOAC organizētais seminārs-diskusija par jaunatnes darba attīstības virzieniem Kuldīgas novadā

18.martā Kuldīgā notika Kurzemes NVO atbalsta centra iniciētais iedvesmas, diskusiju un pieredzes seminārs par jaunatnes darba politikas un sistēmas veidošanu. Pasākuma norisi atbalstīja Kuldīgas novada pašvaldība, aicinot tajā piedalīties gan pašvaldības vadošos darbiniekus darbā ar jaunatni, gan arī jebkuru intersentu. Kopumā pasākumā piedalījās 25 dalībnieki, sākumā uzklausot pieredzes devējus un jaunatnes politikas ekspertus, pēc tam…

Read More

Aizputes novada projektu konkurss!

Aizputes novada nevalstiskās organizācijas vēl var pagūt sagatavot projektu un saņemt pašvaldības atbalstu dažādu aktivitāšu veikšanai. Projektu pieteikumu var iesniegt līdz 2016. gada 4.aprīlim. Finansējums vienam projektam līdz 600 EUR. Projekta mērķis: Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu, oriģinālu projektu un pasākumu īstenošanu Aizputes novadā, tā veicinot iedzīvotāju informētību, izglītošanu un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, sekmējot dzīves…

Read More

Piesakies Kurzemes reģiona jaunatnes darbinieku apmācībām par mentoringu “Solis kopā”

Apmācību mērķis ir veicināt mentoringa kustības attīstību darbā ar jauniešiem, radīt jaunatnes darbiniekos izpratni par mentoringu, sniegt prasmes un zināšanas mentora pienākumu veikšanai. Tās notiks no 2016. gada 13. līdz 15. aprīlim, viesnīcā “Rezdience” Vandzenē, Talsu novadā. Pieteikšanās apmācībām līdz 1. aprīlim (ieskaitot). Vairāk informāciju atradīsi šeit Pieteikšanās, aizpildot anketu elektroniski: http://ej.uz/SOLISKOPAKURZEMEAPRILIS

Read More

Saldus mazākumtautību ģimenes viesojas Saeimā

Lai labāk izprastu nodarbu cikla “Saproti valsti, kurā Tu dzīvo” dzirdēto un pārrunāto par Latvijas politisko iekārtu, vēlēšanu procesu un Saeimas darbu, 2016.gada 16. martā izglītojošā ekskursijā uz Rīgu devās 27 biedrības “Živica” dalībnieki, pārstāvot gan latviešu, gan krievu un ukraiņu tautības iedzīvotājus no Saldus. 

Read More

Meklējam kolēģi!

Meklējam kolēģi projektu koordinatoru-sabiedrisko attiecību speciālistu vienā personā 🙂 Šis darbs nekad nav garlaicīgs un apķērīgam cilvēkam var pavērt brīnišķīgas izaugsmes iespējas! Darba apjoms: 0,5-1 slodze Darba vieta: Kuldīga (var apvienot arī ar darbu no mājām) Atalgojums: virs minimālās algas, detalizētāk runāsim klātienē CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 8.aprīlim uz info@kurzemesnvo.lv

Read More

2015: Nāc un piedalies

Biedrība “Živica” 2015. gada rudens pusē īstenoja starpkūltūru dialoga projektu “Nāc un piedalies”, kurš piedāvāja Saldus un Brocēnu novada mazākumtautību iedzīvotājiem kopīgu rudens gadskārtu tradīciju svinēšanu. Visas projekta foto skatīt ŠEIT.

Read More

2015: Kurzemes starpkultūru festivāls 2015

Biedrības “Mantinieki” projekts “Kurzemes starpkultūru festivāls 2015” tika īstenots ar mērķi veicināt Kurzemes mazākumtautību un latviešu kultūras biedrību savstarpējo sadarbību un sekmēt starpetnisku nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla izveidi, sabiedrības radošumu un līdzdalību, radot jaunu kultūras produktu – Kurzemes starpkultūru festivālu.  Visas projekta foto skatīt ŠEIT. Ideja par Kurzemes starpkultūru festivālu Mantiniekiem radās  2014 gada rudenī –…

Read More

2015: Lai iemīlētu, ir jāiepazīst.

Biedrība “Mobilais izglītības centrs” 2015. gada rudenī īstenoja starpkultūru dialoga projektu, kura pamatdoma bija izglītot Kuldīgas novada iedzīvotājus un parādīt citu tautu nacionālās vērtības arvietējo iedzīvotāju iesaistīšanu projektā. Projekta “Lai iemīlētu, ir jāiepazīst.” izvirzītais mērķis atspoguļo vienlaikus arī projekta rezultātu, t.i.  starpkultūru dialogs, izmantojot latviešu, lietuviešu un krievu nacionālos svētkus. Projekta fotogalerija ŠEIT Kuldīgas novada iedzīvotajiem un viesiem…

Read More

2015: Šalom Izraēla

Sadraudzības biedrības „Tilts” 2015.gada īstenotā projekta „Šalom Izraela” mērķis bija iepazīstināt Saldus novada iedzīvotājus un pilsētas viesus ar ebreju tautas reliģiskajām tradīcijām un kultūras mantojumu. Pēc biedrības pārstāvju domām mērķi ir izdevies sasniegt, jo iedzīvotāji no Saldus un Brocēnu novadiem, kā arī viesi no Liepājas, Kuldīgas un Ventspils, atsaucās projekta aktivitātēs, kurās kopskaitā piedalījās 127…

Read More