2015: Kurzemes starpkultūru festivāls 2015

Biedrības “Mantinieki” projekts “Kurzemes starpkultūru festivāls 2015” tika īstenots ar mērķi veicināt Kurzemes mazākumtautību un latviešu kultūras biedrību savstarpējo sadarbību un sekmēt starpetnisku nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla izveidi, sabiedrības radošumu un līdzdalību, radot jaunu kultūras produktu – Kurzemes starpkultūru festivālu.

titul

 Visas projekta foto skatīt ŠEIT.

Ideja par Kurzemes starpkultūru festivālu Mantiniekiem radās  2014 gada rudenī – laikā, kad biedrība īstenoja citu starpkultūru dialogu veicinošu projektu „Kurzemes dialogs”. Toreiz projekta ietvaros biedrības pārstāvji tikās ar Kurzemes aktīvajām mazākumtautību biedrībām no Saldus, Liepājas un Ventspils un dzima vēlme sadarbību turpināt, radot kopīgu pasākumu.

Kurzemes starpkultūru festivāls notika2015. gada 29.augustā Brocēnos, Brocēnu kultūras un izglītības centrā un tā apkārtnē, tajā aicinot piedalīties  visas Kurzemē esošās 37 mazākumtautību biedrības, kā arī pa vienai latviešu kultūras biedrībai no katra Kurzemes novada. Rezultātā dalībai festivālā atsaucās 13 mazākumtautību un latviešu biedrības no Kurzemes, kā arī viesi no Ogres.  Kopumā piedalījās 154 dalībnieki, kā arī vismaz 100 apmeklētāju un koncertu skatītāju, pārstāvot 8 Kurzemē dzīvojošās tautības – krievus, baltkrievus, tatārus – baškīrus, ukraiņus, vāciešus, lībiešus un latviešus.

Festivāla dienas daļā no plkst. 12:00 notika koncerts ar visu biedrību uzstāšanos. Koncertā bija dziedāšana, instrumentāli priekšnesumi, dejošana, stāstnieku uzstāšanās un arī modes skate ar pašdarināto rotu demonstrējumiem. Turpat netālu paralēli bija arī kulinārijas paraugdemonstrējumi un amatniecības meistarklases, kurās varēja darināt ādas rokassprādzes, aust no pērlītēm, taisīt mājas gariņus, floristikas dekorus, matu sprādzes, dažādas pērlīšu rotas, aust un pīt grāmatzīmes, kā arī zīmēt tetovējumus. Ēdienu paraugdemonstrējumos bija iespēja nobaudīt dažādu tautību ēdienus: latviešu jēru zupu, pašceptu maizi, krievu pankūkas, pīrāgus, auksto zupu, plātsmaizes, baltkrievu kartupeļu pankūkas, lībiešu sklandraušus.

Festivāla noslēguma koncerts notika plkst. 17:00 Brocēnu kultūras un izglītības centra zālē, kurā biedrības varēja uzstāties ar saviem labākajiem priekšnesumiem, bet no plkst. 20:00 turpinājās sadraudzības vakars, kurā par muzikālo daļu rūpējās paši festivāla dalībnieki.

Kā atzina projekta dalībnieki, pateicoties Kurzemes starpkultūru festivālam, ir dibināti jauni kontakti un izveidots mazākumtautību biedrību sadarbības tīkls Kurzemē. Plānots, ka festivāls jāturpina organizēt arī turpmāk, katru gadu satiekoties citā Kurzemes pilsētā.

KURZEMES STARPKULTŪRU FESTIVĀLA 2015 DALĪBNIEKI:

no Liepājas:

 •         Liepājas baltkrievu kopiena „Mara” ar ansambli „Pavļinka”,
 •         Liepājas multinacionālais kultūras centrs ar diviem kolektīviem: pieaugušo un bērnu ansambli.

 No Ventspils:

 •         Ventspils baltkrievu biedrība „Spadčina” ar ansambli „Žuravinka”,
 •         Sieviešu labdarības biedrība ar pašu darināto rotu modes skati,
 •         Ventspils vācu kultūras biedrība ar ansambli „Windau” un blūmīzeristiem,
 •         Lībiešu Ventspils nodaļa ar ansambli „Randalist”.

No Saldus:

 •         Saldus krievu kopiena ar ansambli „Lira”,
 •         biedrība „Živica” ar bērnu un pieaugušo ansambļiem,
 •         Saldus pilsētas pensionāru biedrība ar deju kopu „Ciecerīte” un akordeonistu ansambli „Akords”,
 •         biedrība „Puķuzirnis Z” ar rokdarbu darbnīcu.

Viesi no Ogres:

 •         ansamblis „Ivolga”.

Kurzemes starpkultūru festivāla 2015organizēšanā biedrībai „Mantinieki” palīdzēja vairākas biedrības, Brocēnu jaunieši un brīvprātīgie. Pirms pasākuma tika izveidots festivāla vizuālais noformējums un logo, un visi festivāla dalībnieki saņēma piemiņas nozīmītes ar logo un blociņus, kā arī kopīgi izveidoto kalendāru.

Projekts īstenots no 13.08.2015. līdz 31.10.2015. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto EUR 1000.00 finansējumu, kā arī Brocēnu novada pašvaldības atsaucību.

Projekta vadītāja Inta Svaža, biedrības „Mantinieki” valdes locekle. Tālrunis 22019265, e-pasts: intucis2@inbox.lv