2015: Šalom Izraēla

Sadraudzības biedrības „Tilts” 2015.gada īstenotā projekta „Šalom Izraela” mērķis bija iepazīstināt Saldus novada iedzīvotājus un pilsētas viesus ar ebreju tautas reliģiskajām tradīcijām un kultūras mantojumu. Pēc biedrības pārstāvju domām mērķi ir izdevies sasniegt, jo iedzīvotāji no Saldus un Brocēnu novadiem, kā arī viesi no Liepājas, Kuldīgas un Ventspils, atsaucās projekta aktivitātēs, kurās kopskaitā piedalījās 127 dalībnieki. Pēc nacionālā sastāva projekta dalībnieki pārstāvēja trīs tautības – lielākā daļa bija latvieši, ebreji un arī 1 moldāvs.

DSCN0042Projekta fotogalerija ŠEIT

Projektā „Šalom Izraela” norisinājās divas aktivitātes:

  1. Ebreju kultūras diena Saldū”, kura notika Pasākuma laikā uzstājās “Rīgas ebreju kopienas” biedrības koris, bērnu deju grupa un solisti. Atnākušie interesenti noklausījās lekciju par ebreju tautas tradīcijām, kultūru un vēsturi, kā arī nodegustēja ebreju ēdienus. Sākotnēji bija plānoti aptuveni 100 interesenti, bet pasākumu apmeklēja 60.
  2. Lai padziļinātu savas zināšanas par ebreju reliģisko un kultūras mantojumu, sadraudzības biedrības biedriem un novadu iedzīvotājiem no 24.10.2015. līdz 19.12.2015.bija iespēja piedalīties lekciju ciklā Ebreju reliģiskais un kultūras mantojums”. Nodarbības notika četras sestdienu pēcpusdienas biedrības „Ilizianna” telpās, Kapelleru namā (Saldū, Striķu ielā 7/1). Vidēji katrā nodarbībā piedalījās 10 – 20 klausītāji, pavisam 67 klausītāji. Lekciju ciklā tika aplūkotas sekojošas tēmas:
    1. Dziļāka izpratne par ebreju svētku svinēšanu
    2. Saldus ebreju kopiena līdz 1941.gadam
    3. Kāpēc ebreji ir izredzēta tauta?
    4. Bībeliskā apsolītā zeme. Izraēlas politiskā situācija šodien

Pirms katras lekcijas tika dziedātas ebreju dziesmas, savukārt lekcijas beigās notikās sadraudzības mielasts, kura laikā bija iespēja uzdot jautājumus un piedalīties diskusijās.

Lekcijām piesaistīja 2 lektorus: mācītāju Agri Iesalnieku un vienu nodarbību vadīja Saldus novadpētnieks Jānis Rudzītis.

Pēc sadraudzības biedrības pārstāvju domām projektā iesāktās sadarbības un aktivitātes turpināsies arī nākotnē.

Projekts īstenots no 26.09.2015. līdz 28.12.2015. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto EUR 1000.00 finansējumu.

Projekta vadītāja Guna Samsonova, sadraudzības biedrības „Tilts” valdes priekšsēdētāja. Tālrunis 29866255, e-pasts: guna.samsonova@inbox.lv

 

Publikācijas: