sif-kras-eez
21. janvārī „Dokumentu nomenklatūra un arhivēšana”

21. janvārī „Dokumentu nomenklatūra un arhivēšana”

21.janvārī plkst. 10:00 pie mums Talsos, Kr.Valdemāra ielā 17a, Ilga Robežniece no Latvijas Nacionālā arhīva vadīs semināru, kā pareizi uzglabāt un arhivēt dokumentus! Pieteikšanās: http://ej.uz/ejwb

Kurzemes NVO atbalsta cents – draudzīgs atbalsts palīdz!

Kurzemes NVO atbalsta cents – draudzīgs atbalsts palīdz!

Sākoties jaunam gadam vēlamies kopīgi atskatīties uz padarīto 2013. gadā un atgādināt par iespēju pie mums, Talsos, Kr.Valdemāra ielā 17a, saņemt bezmaksas konsultācijas biedrību dibināšanas un vadīšanas jautājumos, kā arī piedalīties dažādos bezmaksas semināros un iesaistīties citās mūsu organizētajās aktīvitātēs! Aizvadītajā gadā mūsu organizācijai bijuši divi ļoti nozīmīgi notikumi – vispirms gada pirmajā pusē, lai…

Projekta vispārējs raksturojums

Projekta vispārējs raksturojums

Mērķis: Sekmēt un popularizēt pilsoniskās sabiedrības attīstību Kurzemē, nostiprinot organizācijas pamatdarbību, Kurzemes NVO sadarbības, informācijas tīklu, kā arī īstenojot NVO sektora izpēti Kurzemē un veicinot labās pārvaldības prakses. Īstenošanas vieta: Kurzeme Īstenošas periods: 05.07.2013. – 31.12.2015. Kopējās izmaksas: 42165,70LVL, EEZ instrumenta līdzfinansējums: 37 799,40LVL Galvenās aktivitātes: Organizācijas pamatdarbības nodrošināšana Kurzemes NVO sadarbības, informācijas  tīkla stiprināšana un uzturēšana Pētījums „Kurzemes…

General description of the project

General description of the project

Aim: To facilitate and promote the development of civic society in Kurzeme through strengthening the organization’s core business, NGO cooperation and information networks in Kurzeme, as well as implementing the research of NGO sector in municipalities and promoting good management practices. Place for implementation: Kurzeme Implementation period: 05.07.2013. – 31.12.2015. Total cost: 59 996.39 EUR, EEA grants…