21. janvārī „Dokumentu nomenklatūra un arhivēšana”

21.janvārī plkst. 10:00 pie mums Talsos, Kr.Valdemāra ielā 17a, Ilga Robežniece no Latvijas Nacionālā arhīva vadīs semināru, kā pareizi uzglabāt un arhivēt dokumentus! Pieteikšanās: http://ej.uz/ejwb

0121 Arhivesana2

Mērķgrupa: personas, kuras ikdienā uztur NVO dokumentu apriti; lietpratēji lietvedībā

Lektore: Ilga Robežniece (Latvijas Nacionālā arhīva Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta Metodiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja, eksperte dokumentu pārvaldības un arhīva darbā) 

Darba kārtība:
• Dokumentu nomenklatūra.
• Dokumentu un arhīva pārvaldības organizācija.
• Dokumentēšana un lietu veidošana.
• Elektroniskā dokumentu pārvaldības sistēma.
• Dokumentu sistematizācija un izvērtēšana.
• Institūcijas arhīva pārvaldība.
• Dokumentu sagatavošana glabāšanai.
• Papīra dokumentu sakārtošana.
• Elektronisko dokumentu sakārtošana.
• Dokumentu aprakstīšana.
• Dokumentu iznīcināšanas kārtība.
• Institūcijas arhīvs un dokumentu uzskaite arhīvā.
• Dokumentu esības un fiziskā stāvokļa pārbaude, dokumentu izmantošana.
• Tehniskās prasības dokumentu saglabāšanai institūciju arhīvos.
• Dokumentu glabāšana.
• Dokumentu nodošana valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam.

Pieteikšanās:http://ej.uz/ejwb

 

 

 Seminārs tiek organizēts projekta „Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projektu līdzfinansē Talsu novada pašvaldība. www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

 

DAP Talsi logo