Projekta vispārējs raksturojums

Mērķis: Sekmēt un popularizēt pilsoniskās sabiedrības attīstību Kurzemē, nostiprinot organizācijas pamatdarbību, Kurzemes NVO sadarbības, informācijas tīklu, kā arī īstenojot NVO sektora izpēti Kurzemē un veicinot labās pārvaldības prakses.

Īstenošanas vieta: Kurzeme

Īstenošas periods: 05.07.2013. – 31.12.2015.

Kopējās izmaksas: 42165,70LVL, EEZ instrumenta līdzfinansējums: 37 799,40LVL

Galvenās aktivitātes:

 • Organizācijas pamatdarbības nodrošināšana
 • Kurzemes NVO sadarbības, informācijas  tīkla stiprināšana un uzturēšana
 • Pētījums „Kurzemes pilsoniskās sabiedrības raksturojums 2013”
 • Pārskats „Kurzemes pašvaldību prakse NVO attīstībai 2013”
 • Konference „Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbība 2013”
 • Mācības Kurzemes NVO un aktīvajiem iedzīvotājiem

Plānotie rezultāti:

 • Aktivizēta, paplašināta organizācijas darbība, veicināta tās atpazīstamība un sadarbība ar citām organizācijām
 • Stiprināts un paplašināts Kurzemes NVO sadarbības tīkls
 • Stiprināts un paplašināts Kurzemes NVO informācijas tīkls
 • Noticis 15.gadu jubilejas pasākums
 • Sagatavots pētījums „Kurzemes pilsoniskās sabiedrības raksturojums 2013”
 • Sagatavots pārskats „Kurzemes pašvaldību prakse NVO attīstībai 2013”
 • Notikusi konference „Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbība 2013”
 • Notikušas mācības Kurzemes NVO un aktīvajiem iedzīvotājiem

 

Projekta vadītāja:
Inese Siliņa
Tel. 29811722
e-pasts: inese@kurzemesnvo.lv
Talsi, Kr.Valdemāra iela 17a, LV-3201

 

Projektu finansiāli atbalsta EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |