Projekti

Kurzemes NVO centrs realizē projektu “Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2020”

Kurzemes NVO centrs (KNVOC) 8. aprīlī ir parakstījis līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) par projekta “Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2020” (līguma Nr. 2020.LV/NVOF/MAC/091/12) realizēšanu, tādejādi piesaistot 40 000 EUR KNVOC mērķa – sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju valstsgribu un līdzdalības procesu norises – realizēšanai. KNVOC 2018. gadā izvirzīja vīziju kļūt par vadošo pilsonisko kompetenču centru…

Read More

Kurzemes NVO centram jauna valde

6. martā Kuldīgā, visas dienas garumā norisinājās Kurzemes NVO centra biedru diena. Dienas sākumā Inese Siliņa dalījās ar piedzīvoto pieredzes apmaiņas pasākumā Amerikā, ap pusdienlaiku biedri varēja saņemt individuālas konsultācijas par Zoom lietošanu, pēcpusdienā Ilze Jēče vadīja nodarbību par labsajūtas veicināšanu un dienas noslēgumā notika biedru kopsapulce. Biedru sapulcē tika ievēlēta jauna valde, par Kurzemes…

Read More

Pamatinformācija par projektu

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas līdzfinansēts projektsTrešās paaudzes (50+) izglītības veicināšanajebPromoting Third Age Education (P3AE)līguma nr. 2016-1-LV01-KA204-022712 Projekta mērķis: Palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru pieaugušo izglītību.Mērķa grupa:  50+ pieaugušie, kuri nav aktīvi darba tirgus dalībnieki un nav iesaistīti mūžizglītības aktivitātēsProjekta īstenošanas periods: 01.09.2016. – 31.08.2018.Projekta mājas lapa:www.p3ae.eu

Read More

Kurzemes NVO atbalsta centrs piedalās starptautiskā konferencē par trešās paaudzes (50+) izglītību kā sociālu instrumentu

Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa 12.-13. jūnijā Ļubļanā, Slovēnijā, piedalījās starptautiskā konferencē un pieredzes apmaiņā par trešās paaudzes izglītību kā sociālu instrumentu, kas tika organizēta Erasmus+ projekta “Trešās paaudzes (50+) veicināšana” ietvaros. Konferenci “IS THIRD AGE EDUCATION IN AGEING SOCIETY SOCIALLY ENAGAGED?” organizēja projekta Slovēnijas partneris – biedrība “Slovēnijas Trešās paaudzes universitāte” un tajā ar pieredzēm par savu…

Read More

Ar diskusiju par Trešās paaudzes izglītību Kuldīgā, noslēdzas Erasmus+ projekts

5.jūnijā Kuldīgā Kurzemes NVO atbalsta centra organizētajā pieredzes apmaiņā par trešās paaudzes (50+) iedzīvotāju izglītības metodēm un diskusiju par iespējām Kuldīgas novadā attīstīt izglītības pieeju, kas pasaulē zināma kā “University of the Third Age”  jeb “Trešās paaudzes (50+) universitāte”, tikās ap 25 ieinteresēto pārstāvju – gan aktīvie seniori, pārstāvot pensionāru biedrību “Rumbiņa” un Senioru padomi,…

Read More

Jau ceturto reizi tiekas projekta “Promoting Third Age Education” partneri

Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa un aktivitāšu koordinatore Santa Birzniece 22.-23. februārī Lietuvā piedalījās Erasmus+ projekta „Promoting Third Age Education” partneru ceturtajā klātienes tikšanās sanāksmē. Papildu projekta ieviešanas jautājumu pārrunāšanai un tuvāko aktivitāšu plānošanai, viesojāmies Krētingas rajona izglītības centrā un tikāmies ar nevalstisko organizāciju – Krētingas trešās paaudzes universitāti, kura Krētingā īsteno Third…

Read More

Kvalitatīvai dzīvei – zināšanas par aktuālo!

2018.gada 15. un 22.februārī Kurzemes NVO atbalsta centrs organizēja apmācību kursu „Youtube un Facebook apguve senioriem”, kurā kopumā piedalījās 24 interesenti vecumā no 58 līdz 77 gadiem.  Apmācību kurss tika organizēts Erasmus+ projekta “Promoting Third Age University” ietvaros ar mērķi pārliecināties, vai projekta sadarbības partnera Slovenian Third Age University  izstrādātā metdoloģija “Konceptuālās pamatnostādnes pedagogiem vecāku pieaugušo izglītībā”…

Read More

„Educate the educators” – mācības pasniedzējiem

Erasmus+ projekta „Promoting Third Age Education” (P3AE) ietvaros no 23.septembra līdz 27.septembrim Slovēnijā, Ļubļanā, Slovēnijas Trešās paaudzes Universitāte  („Slovenian Third Age University”) organizēja apmācību ciklu pieaugušo izglītotājiem no partnervalstīm par projekta ietvaros izstrādāto metodoloģiju „Conceptual guidelines for educators enganging in older adult educations”. Lai paplašinātu Latvijas mūžizglītībā strādājošo zināšanas, Kurzemes NVO atbalsta centrs dalību apmācībās koordinēja Latvijas Universitātes…

Read More

Projekta „Promoting Third Age Education” partneri tiekas jau trešo reizi!

Kurzemes NVO atbalsta centrs turpina piedalīties Erasmus+ projekta „Promoting Third Age Education” īstenošanā, sadarbībā ar pieredzējušiem pieaugušo izglītotājiem no Latvijas, Slovēnijas, Spānijas un Lietuvas! Trešā partneru tikšanās notika pie Slovēņu partneriem „Slovenian Third Age University” no 28.-29.septembrim, kur Kurzemes NVO atbalsta centru pārstāvēja projekta koordinatore Linda Blīgzna un Ulla Perkune. Tikšanās laikā tika apspriestas metodoloģijas apmācības un…

Read More