Sarunu vakari “Muižas preses klubs” aizritējuši Īvandē, Laidos un Ķimalē

Ar sarunu vakaru Ķimales muižā, ir noslēdzies pasākumu cikls “Muižas preses klubs”.  Sarunu vakari vietējos un viesus pulcēja trīs dažādās muižās: Īvandes, Laidu, Ķimales. Pasākumu mērķis bija apciemot vietējās Kurzemes muižas, ko vērts iekļaut, izvēloties apskates objektus tuvākajā apkārtnē. Kā arī tā bija iespēja aprunāties ar vietējiem iedzīvotājiem, iepazīties ar viņu redzējumu un diskutēt par dažādām tēmām, kuras tika rastas dažādos preses izdevumos. 

Pie sarunu galdiem satikās gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi no tuvākām un tālākām vietām.

Muižas preses kluba pirmais pasākums notika Īvandes muižā.

Aprunātas tika gan vietējās, gan nacionālās un internacionālās aktualitātes- sākot no dzīves Īvandē, beidzot ar Eiropas ieguldījumiem zaļajās tehnoloģijās u.c.
Tērzētāji ļāvās nopietnām un nenopietnām tēmām, sākot ar skolotāju streiku un beidzot ar modes aktualitātēm, skatu vēršot gan uz pagātnes notikumiem, gan arī uz to, kas mūs gaida nākotnē, piemēram, mākslīgais intelekts, dzīve uz Marsa utt.
Ņemot vērā, ka pasākums notika Satversmes sasaukšanas gadadienā, tad runājām arī par patriotismu un svētku svinēšanu.

Katru reizi dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar dažādiem preses izdevumu tematiem un tad apspriest tos.

 

Attēlā redzami darba lapu fragmenti.   

Laidu muižas sarunās īpaši spraigas diskusijas izvērtās par tēmu – sieviešu un vīriešu atšķirības. Vietējie laidnieki dalījās savās atmiņās par Skrundas lokatoru  un diskutēja par tehnoloģiju attīstību un ietekmi, Latvijas un latviešu galvenajām priekšrocībām, stiprajām pusēm.

Bija iespēja aplūkot arī muižā rezidējošās mākslinieces Auces Bieles košos darbus. Pati māksliniece arī aktīvi iesaistījās diskusijās.

 

Pēdējā Muižas preses kluba tikšanās notika Kimeles muižā, kurā, neskatoties uz lietu, bija krietns apmeklētāju pulciņš.

Sākumā muižas saimniece Inese Andersone izveda nelielā ekskursijā pa ēku un tās apkārtni, bet pēc iepazīšanās visi  sēdās pie sarunu galdiem.

Apspriesto tēmu loks šoreiz gadījās diezgan smags : organizētā noziedzība, ēnu ekonomika, jauniešu bandas, mākslīgais intelekts un dezinformācija, alkohola patēriņš, karš Ukrainā. Bet dalībnieki iegrima arī apcerējumos par pirmās brīvvalsts laiku, kā arī dalījās savās skaistākajās atmiņās par Jāņu svinēšanu.

Pasākumi notika ar  Latvijas Republikas Kultūras ministrija finansiālu atbalstu.