Archive for aprīlis 2019

NVO grāmatvedības pakalpojuma sniegšanas pieprasījuma izpēte

Biedrība “Kurzemes NVO centrs” aicina biedrību un nodibinājumu (turpmāk – NVO) vadītājus aizpildīt nelielu aptaujas anketu (1-2min) par grāmatvedības kārtošanu savā organizācijā, lai varētu izvērtēt nepieciešamību uzsākt NVO grāmatveža pakalpojuma nodrošināšanu. ! Anketa ir anonīma. Iegūtā informācija tiks izmantota ne tikai Kurzemes NVO grāmatvedības pakalpojuma tirgus izvērtēšanai, bet arī NVO interešu pārstāvībai, jo šobrīd esam iesaistījušies diskusijās ar politikas veidotājiem par…

Read More

Izmaiņas biedrību un nodibinājumu (NVO) datos 2019.g I cet. Kurzemes reģionā

2019.gada pirmajā ceturksnī (janvāris-marts) Kurzemes reģionā ir reģistrētas 34 jaunas biedrības (0 nodibinājumu), kā arī likvidētas 4 organizācijas – 3 biedrības un 1 nodibinājums. Savukārt vēl 16 organizācijas veikušas izmaiņas savos datos. Att.Nr.1. Izmaiņas Kurzemes reģiona biedrību un nodibinājumu datos 2019.g. 1.cet. Teju puse no visām jaundibinātajām organizācijām reģistrētas Liepājas pilsētā – 16 (jeb 47%),…

Read More

Gada pārskati

Biedrības “Kurzemes NVO centrs” gada pārskati: “Kurzemes NVO centrs” 2018. gada pārskats “Kurzemes NVO atbalsta centrs” 2017. gada pārskats “Kurzemes NVO atbalsta centrs” 2016. gada pārskats “Kurzemes NVO atbalsta centrs” 2015. gads: vadības ziņojums un finanšu pārskats “Kurzemes NVO atbalsta centrs” 2014. gads: vadības ziņojums  un finanšu pārskats “Kurzemes NVO atbalsta centrs” 2013. gada pārskats “Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs”…

Read More

Kurzemes NVO centra valde un biedri atskatās uz paveikto 2018. gadā

2019. gada 26. martā biedrības “Kurzemes NVO centrs” (KNVOC) biedri tikās ikgadējā kopsapulcē, kura nu jau tradicionāli tiek organizāta pie kāda no biedriem, tādējādi iepazīstot biedru darbību to mājvietā. Šoreiz KNVOC biedru sapulci savās mājīgajās telpās uzņēma biedrība “Radi Vidi Pats” Liepājā. Kopsapulces laikā KNVOC valdes priekšsēdētāja iepazīstināja ar nozīmīgākajiem notikumiem 2018. gadā, kā arī…

Read More