NVO grāmatvedības pakalpojuma sniegšanas pieprasījuma izpēte

Biedrība “Kurzemes NVO centrs” aicina biedrību un nodibinājumu (turpmāk – NVO) vadītājus aizpildīt nelielu aptaujas anketu (1-2min) par grāmatvedības kārtošanu savā organizācijā, lai varētu izvērtēt nepieciešamību uzsākt NVO grāmatveža pakalpojuma nodrošināšanu.

! Anketa ir anonīma. Iegūtā informācija tiks izmantota ne tikai Kurzemes NVO grāmatvedības pakalpojuma tirgus izvērtēšanai, bet arī NVO interešu pārstāvībai, jo šobrīd esam iesaistījušies diskusijās ar politikas veidotājiem par NVO saimniecisko darbību, kā arī sekojam līdzi citiem NVO sektoram svarīgiem jautājumiem.

“Kurzemes NVO centra” sniegtais NVO grāmatvedības pakalpojums ietvertu:

  1. Saņemto dokumentu pareizības pārbaudi (vai atbilst normatīvajiem aktiem).
  2. Specifisku grāmatvedības dokumentu sagatavošana (akti, izziņas u.c.).
  3. Aprēķinu veikšana: darba algas, algu nodokļi, citi nodokļi.
  4. Saņemto dokumentu (rēķinu, pavadzīmju, čeku, bankas maksājumu u.c.) un citu darījumu iegrāmatošana grāmatvedības datorprogrammā.
  5. Atskaišu sagatavošana un iesniegšana – galvenokārt Valsts ieņēmuma dienestam (normatīvajos aktos ir noteiktas obligātas atskaites), bet arī organizācijas vadībai un citām personām, ja nepieciešams.
  6. Grāmatvedības, nodokļu un pamata juridiskās konsultācijas un ieteikumi organizācijas vadības lēmumu pieņemšanai.
  7. Organizācijas gada pārskata finanšu daļu sagatavošana – bilance, ieņēmumu un izdevumu pārskats, kā arī šo pārskatu paskaidrojumi un atšifrējumi.

Grāmatvedības pakalpojums neietver, bet, atsevišķi vienojoties, ir iespēja saņemt arī:

  • lietvedības pakalpojumus (organizācijas dokumentācijas gatavošana – līgumi, rēķini, rīkojumi, akti, protokoli, maršruta lapas, u.c)
  • gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas VID pakalpojumu, t.sk. palīdzību gada pārskata vadības ziņojuma sagatavošanā, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un izlietojuma pārskata, kā arī ziedotāju un dāvinātāju saraksta sagatavošanā.

Izmaksas: Kurzemes NVO centrs grāmatvedības pakalpojuma cena katrai organizācijai tiks noteikta vienojoties pēc individuālas sarunas/konsultācijas. Pirmā konsultācija/saruna par organizācijas grāmatvedību līdz 1 stundai ir bez maksas.

 

Biedrība “Kurzemes NVO centrs” darbojas jau 20 gadus, nodrošinot konsultācijas un informāciju biedrībām un nodibinājumiem, t.sk. sniedzot palīdzību VID tematiskajās pārbaudēs un ikdienas dokumentu sakārtošanā.  

Kurzemes NVO centra mērķi ir:
• Pilsoniskās sabiedrības kompetenču attīstība
• Pilsoniskajai sabiedrībai un tās iniciatīvām labvēlīgas vides un apstākļu esamības veicināšana

 Kurzemes NVO centra misija ir veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību un līdzdalību, tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijas kā demokrātiskas valsts pastāvēšanā.