Izmaiņas biedrību un nodibinājumu (NVO) datos 2019.g I cet. Kurzemes reģionā

2019.gada pirmajā ceturksnī (janvāris-marts) Kurzemes reģionā ir reģistrētas 34 jaunas biedrības (0 nodibinājumu), kā arī likvidētas 4 organizācijas – 3 biedrības un 1 nodibinājums. Savukārt vēl 16 organizācijas veikušas izmaiņas savos datos.


Att.Nr.1. Izmaiņas Kurzemes reģiona biedrību un nodibinājumu datos 2019.g. 1.cet.

Teju puse no visām jaundibinātajām organizācijām reģistrētas Liepājas pilsētā – 16 (jeb 47%), pārējām līdzīgi izvietojoties vēl 11 Kurzemes pašvaldību teritorijās.

 


Att.Nr.2. Jaundibināto biedrību sadalījums pēc to juridiskās adreses

Turpinot pēdējo gadu tendenci, no 34 jaunreģistrētajām biedrībām visvairāk organizāciju  dibinātas ar mērķi apsaimniekot ēkas, kā arī darboties kultūras, dažādu mākslu un sporta jomās.


Att.Nr.3. Jaundibināto biedrību skaits sadalījumā pēc to

statūtos norādītajiem darbības virzieniem

Informāciju apkopojusi biedrība „Kurzemes NVO centrs”, izmantojot SIA „LURSOFT” datus.