Kurzemes NVO centra valde un biedri atskatās uz paveikto 2018. gadā

2019. gada 26. martā biedrības “Kurzemes NVO centrs” (KNVOC) biedri tikās ikgadējā kopsapulcē, kura nu jau tradicionāli tiek organizāta pie kāda no biedriem, tādējādi iepazīstot biedru darbību to mājvietā. Šoreiz KNVOC biedru sapulci savās mājīgajās telpās uzņēma biedrība “Radi Vidi Pats” Liepājā.

Kopsapulces laikā KNVOC valdes priekšsēdētāja iepazīstināja ar nozīmīgākajiem notikumiem 2018. gadā, kā arī tika ievēlēta jauna biedrības revidente – ilggadēja grāmatvede, t.sk. NVO grāmatvede no Kuldīgas – Aleta Jonele. Tāpat tika prezentēta KNVOC darbības stratēģija 2019-2022. Kopsapulces laikā biedri lēma virzīt KNVOC priekšsēdētāju par Latvijas Pilsoniskās alianses Padomes locekli, lai veicinātu uzlabojumus biedru iesaistē lēmumu pieņemšanas procesos Latvijas Pilsoniskajā aliansē.