Archive for jūnijs 2018

Vietējo pašvaldību referendumu likums – tik tuvu un tomēr tik tālu

Inese Siliņa, “Kurzemes NVO atbalsta centrs”  priekšsēdētāja Vai nu no 2019.gada 1. jūlija iedzīvotāji varēs pašvaldībās rosināt referendumus, t.sk. par domes atlaišanu, publisku ēku būvniecību un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, vai arī… šīs iespējas materializēšanās pazudīs birokrātijas putekļos vēl uz vairākiem gadiem. Tā varētu rezumēt situāciju saistībā ar Vietējo pašvaldību referenduma likuma izstrādi, kas šobrīd ir…

Read More

IESAISTIES KURZEMĒ: Muzikāli teatralizēta uzveduma „Čajori Ringla un vecās Jažas stāsts…” mēģinājuma virpulī Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā, Sabilē

Gatavojoties 2018. gada Sabiles Vīna svētkiem,  š.g. 16. jūnijā projekta „Kultūra mūs vieno!” ietvaros Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā notika muzikāli teatralizēta uzveduma „Čajori Ringla un vecās Jažas stāsts…” (pēc Ē.Ādmasona „Čigānsmeitēns Ringla” un scenārija autores Gunitas Grīnvaldes „Vecās Kačas stāsts…” darba motīviem) kopmēģinājums. Nu jau izrāde ir vidusceļā! Pasākumā piedalījās ne tikai Sabiles pašmāju dziedošie…

Read More

Atskats uz tikšanos Talsos “Sociālā uzņēmējdarbība: kas tas ir un vai man tas der?”

19.jūnijā Talsos ap 30 interesentu – pamatā biedrību pārstāvju un privātpersonu pulcējās uz informatīvu, pieredzes apmaiņas un iedvesmas tikšanos “Sociālā uzņēmējdarbība: kas tas ir un vai man tas der?”.  Pasākumā piedalījās Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki Kurzemē, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, kā arī praktiskie pieredzes devēji – uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri ikdienā nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību. Pasākuma…

Read More

Kurzemes NVO atbalsta centrs piedalās starptautiskā konferencē par trešās paaudzes (50+) izglītību kā sociālu instrumentu

Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa 12.-13. jūnijā Ļubļanā, Slovēnijā, piedalījās  starptautiskā konferencē un pieredzes apmaiņā par trešās paaudzes izglītību kā sociālu instrumentu, kas tika organizēta Erasmus+ projekta “Trešās paaudzes (50+) veicināšana” ietvaros. Konferenci “IS THIRD AGE EDUCATION IN AGEING SOCIETY SOCIALLY ENAGAGED?” organizēja projekta Slovēnijas partneris – biedrība “Slovēnijas Trešās paaudzes universitāte” un tajā ar pieredzēm par…

Read More

Pamatinformācija par projektu

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas līdzfinansēts projektsTrešās paaudzes (50+) izglītības veicināšanajebPromoting Third Age Education (P3AE)līguma nr. 2016-1-LV01-KA204-022712 Projekta mērķis: Palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru pieaugušo izglītību.Mērķa grupa:  50+ pieaugušie, kuri nav aktīvi darba tirgus dalībnieki un nav iesaistīti mūžizglītības aktivitātēsProjekta īstenošanas periods: 01.09.2016. – 31.08.2018.Projekta mājas lapa:www.p3ae.eu

Read More

Piedalāmies eLPA neformālajā tikšanās ar biroja un Padomes pārstāvjiem

15.jūnijā Kurzemes NVO atbalsta centra valdes priekšsēdētāja Inese Siliņa un valdes locekle Elīna Immere piedalījās Latvijas Pilsoniskās alianses organizētajā neformālajā tikšanās reizē ar eLPA padomi, biroja darbiniekiem un citiem eLPA biedriem, pārrunājot aktualitātes NVO sektorā un abu organizāciju darbā.  Novērtējam eLPA darbu biedru iesaistē un saliedēšanā, paldies!   Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā…

Read More

Kurzemes NVO atbalsta centrs piedalās starptautiskā konferencē par trešās paaudzes (50+) izglītību kā sociālu instrumentu

Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa 12.-13. jūnijā Ļubļanā, Slovēnijā, piedalījās starptautiskā konferencē un pieredzes apmaiņā par trešās paaudzes izglītību kā sociālu instrumentu, kas tika organizēta Erasmus+ projekta “Trešās paaudzes (50+) veicināšana” ietvaros. Konferenci “IS THIRD AGE EDUCATION IN AGEING SOCIETY SOCIALLY ENAGAGED?” organizēja projekta Slovēnijas partneris – biedrība “Slovēnijas Trešās paaudzes universitāte” un tajā ar pieredzēm par savu…

Read More

Kurzemes NVO atbalsta centrs pievienojies aicinājumam balsot PRET ierosinājumu novilcināt Pašvaldību referendumu likuma izskatīšanu

13.jūnijā astoņas sabiedriskās organizācijas, tostarp biedrība “Kurzemes NVO atbalsta centrs” izsūtīja elektronisku vēstuli visiem Saeimas deputātiem, aicinot plenārsēdē balsot PRET ierosinājumu novilcināt Pašvaldību referendumu likuma izskatīšanu.  Vēstule tapusi kā reakcija uz 14.jūnija Saeimas darba kārtībā ievietoto lēmumprojektu “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Vietējo pašvaldību referendumu likums” (Nr.76/Lp12) trešajam lasījumam līdz 2018.gada 1.augustam” un tajā tiek vērst…

Read More

IESAISTIES KURZEMĒ: “Ģimeņu ieguldījums Latvijai – Puzes pagastā”

Jūnija iesācies ar projektu konkursa “Iesaisties Kurzemē!” lielisku aktivitāti Puzes pusē. Biedrība “Samarietis” 2. jūnijā rīkoja savu pirmo pasākumu Puzes pagasta Amelēs, ‘Vīgriežu” mājas pagalmā, projekta “Ģimeņu ieguldījums Latvijai – Puzes pagastā” ietvaros. Jauki, ka pirms pasākuma, katra ģimene bija laipni gaidīta un aicināta apmeklēt pasākumu, saņemot uzaicinājumu uz Ameles ģimeņu spietu. Pasākuma mērķis bija informēt ģimenes…

Read More