“Iesaisties Kurzemē!” 2016.gada rezultāti

KM KNVOAC

2016. gadā Kurzemes NVO atbalsta centrs saņēma 41 projektu pieteikumu, no kuriem apstiprināti 15 projektu pieteikumi.   Ar apstiprinātajiem projektiem, to vadītāju kontaktinformāciju un mērķiem var iepazīties šeit.

Apstiprinātie projekti:

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas – saņemti 27 pieteikumi, apstiprināti 6 projekti.

 • Nīcas novada attīstības biedrība – projekts „Ar Latviju sirdī” (1211,01 EUR)
 • Saldus sadraudzīgā biedrība – projekts „Neizzinātais Kurzemes cietoksnis” (1439,93 EUR)
 • Biedrība „Virbi” – projekts „Ieriti Saulīte Jaunpagastā” (1078,69 EUR)
 • Liepājas Novada fonds – projekts „Kur-zeme iedvesmo!” (1500 EUR)
 • Biedrība “Vīgrieze” – projekts “Simts krāsu gaismā mirdz mans novads Latvijā” (770,37 EUR)
 • Biedrība “Padure” – “Es daru…, es radu…, es esmu Latvija” (2000 EUR)

Starpkultūru dialoga veicināšana – saņemti 8pieteikumi, apstiprināti 5 projekti.

 • Liepājas poļu sieviešu klubs “VANDA” – projekts “2.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā” (2780 EUR)
 • Biedrība “Mazirbes draugu kopa” – projekts “Palīdzēsim patvēruma meklētājiem iepazīt mūs, mums – viņus!” (1926 EUR)
 • Biedrība “Mantinieki” – projekts “Kurzemes starpkultūru festivāls 2016” (2000 EUR)
 • Drošas dzīves vides attīstības biedrība “Oāze” – projekts “Cittautieši prožektoru gaismā” (1077,11EUR)
 • Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas atbalstam – projekts “Dažādība kā izaugsmes iespēja” (1000 EUR)

Mazākumtautību NVO atbalsts – saņemti 6 pieteikumi, apstiprināti 4 projekti.

 • Liepājas lietuviešu kultūras biedrība “Rūta” – projekts “Atbalsts lietuviešu kultūras biedrībai „Rūta” Liepājā” (700 EUR)
 • Biedrība “Živica” – projekts “Soli pa solim” (2975 EUR)
 • Liepājas poļu sieviešu klubs “VANDA” – projekts “Poļu biedrības VANDA stiprināšana Liepājā” (1996,89 EUR)
 • Sabiedrības integrācijas centrs “Alternativas” – projekts “Romu kultūras identitātes saglabāšana un līdzdalība” (1544,60 EUR)