sif_eez
I am, I can – general description

I am, I can – general description

Project target: to implement complex events in work with youngsters in Talsi County, promoting the development of their identity, understanding about career formation and promoting their involvement in the labor market, establishment of entrepreneurship and work of youth organizations. Project target group: youngsters in Talsi County in age of puberty (11-13 years) and youngsters who…

Es esmu, es varu – kopsavilkums

Es esmu, es varu – kopsavilkums

Mērķis: ieviest kompleksus pasākumus darbam ar jauniešiem Talsu novadā, veicinot to personības izaugsmi, karjeras veidošanas izpratni, veicinot jauniešu iesaistīšanos darba tirgū, uzņēmējdarbības veikšanu un jauniešu organizāciju darbu. Mērķgrupa: Talsu novada pusaudži pubertātes vecumā (11-13g.v.) un jaunieši, kas pakļauti bezdarba riskam 16-29g.v. Īstenošanas vieta: Talsu novads Īstenošas periods: 01.08.2014. – 30.04.2015. Kopējās izmaksas: 19 9991,19 EUR, EEZ instrumenta līdzfinansējums:…