Es esmu, es varu – kopsavilkums

Mērķis: ieviest kompleksus pasākumus darbam ar jauniešiem Talsu novadā, veicinot to personības izaugsmi, karjeras veidošanas izpratni, veicinot jauniešu iesaistīšanos darba tirgū, uzņēmējdarbības veikšanu un jauniešu organizāciju darbu.

Mērķgrupa: Talsu novada pusaudži pubertātes vecumā (11-13g.v.) un jaunieši, kas pakļauti bezdarba riskam 16-29g.v.

Īstenošanas vieta: Talsu novads

Īstenošas periods: 01.08.2014. – 30.04.2015.

Kopējās izmaksas: 19 9991,19 EUR, EEZ instrumenta līdzfinansējums: 17 992,02 EUR

Aktivitātes un rezultāti:

  • 1 inovatīvas metodes izstrādāšana un ieviešana preventatīvajam darbam ar pusaudžiem, īstenojot preventīvo nometni 6.kl. skolēniem (32 pers)
  • jauniešu veiksmīgas iesaistīšanās darba tirgū/ karjeras veidošanā veicināšana (20 pers)
  • jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana, īstenojot apmācības pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai „No idejas līdz realizācijai” (20 pers)
  • jauniešu organizāciju veidošanās un esošo aktivizēšana, īstenojot apmācību seminārus un sniedzot praktisku pieredzes nodošanu. (40 pers)
  • Jauniešu sadraudzības uzsākšana/ veicināšana ar Talsu novada sadraudzības pilsētas Prieņi (Lietuva) jauniešiem.
  • jauniešu brīvprātīgā darba veicināšana (100h)

 

Projekta vadītāja:
Inese Siliņa
Tel. 29811722
e-pasts: inese@kurzemesnvo.lv
Talsi, Kr.Valdemāra iela 17a, LV-3201

 

Projektu finansiāli atbalsta EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |