Mēs Kurzemei: Līdzdalība

Saldū labi atbalsta mehānismi NVO

Saldū ar iedzīvotājiem un pašvaldību pārstāvjiem tiekamies Mākslu attīstības biedrības “Ilizanna” telpās – Kapelleru namā. Pirmais iespaids ir teju elpu aizraujošs – gaišas, elpojošas telpas, kurās piedomāts teju pie katras detaļas. Dalībnieki ērti iekārtojas semināra norises telpā izkārtotajos dīvāniņos, bet projektora ekrāns ir teju pa visu telpas sienu. Pārredzams un labi saskatāms teju no jebkuras…

Read More

Skrundas iedzīvotāju un pašvaldības sadarbība – viens no pozitīvajiem piemēriem Kurzemē

15.oktobrī Skrundas alternatīvā aprūpes centra telpās notika aktīvāko iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku tikšanās ar Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra ekspertiem sabiedrības līdzdalības jautājumos. Tikšanās notika salīdzinoši šaurā, taču ļoti aktīvu cilvēku lokā, kuri, kā izrādījās, teju visi vienlaikus var pārstāvēt gan pašvaldības, gan sabiedrības aktīvo – NVO – daļu. Tikšanos vadīja Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra direktore…

Read More

Dundagas novads – pārmaiņu procesos ar interesi iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai

    Tikšanās laikā tika sniegta informācija arī par citu Kurzemes NVO labajām praksēm, kā tiek īstenota iedzīvotāju un pašvaldību sadarbība attīstības jautājumos. Kā interesants modelis tika uztverts Liepājā esošā NVO konsultatīvā padome. Ar interesi tika uztvertas arī pieredzes, kā veiksmīgāk organizēt sabiedriskās apspriešanas – dodoties ārpus Domes ēkas.   Semināru vadītāji rosināja diskusiju, kāda…

Read More