Dundagas novads – pārmaiņu procesos ar interesi iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai

 

 

Tikšanās laikā tika sniegta informācija arī par citu Kurzemes NVO labajām praksēm, kā tiek īstenota iedzīvotāju un pašvaldību sadarbība attīstības jautājumos. Kā interesants modelis tika uztverts Liepājā esošā NVO konsultatīvā padome. Ar interesi tika uztvertas arī pieredzes, kā veiksmīgāk organizēt sabiedriskās apspriešanas – dodoties ārpus Domes ēkas.

 

Semināru vadītāji rosināja diskusiju, kāda ir Dundagas novadā ierastā prakse, NVO darbības veicināšanai un atbalstam bez jau zināmā bērnu dienas centra piemēra. Kopumā novadā nav izveidota vienota sistēma, kā atbalstīt organizācijas – tiekot piešķirts līdzfinansējums ES projektiem, novads cenšas atbalstīt arī citas vajadzības. Taču finanšu sadale netiek regulēta ar projektu konkursiem, bet notiek vienkārši pēc iesniegumu principa.

 

Tā kā uz tikšanos bija ieradušies gan bērnu, gan jauniešu, gan senioru, sociālās un vides jomu pārstāvji, var secināt, ka Dundagā aktīvie iedzīvotāji ir, ir arī interese par NVO darbības iespējām un, pilnīgi noteikti, ir jūtams atbalsts šīm aktivitātēm arī no Dundagas novada priekšsēdētājas. Taču, lai Dundagas novadā šī sadarbība veiksmīgi attīstītos, nepieciešama arī zināma un pieejama NVO kontaktpersona. Šo jautājumu klātesošie nolēma risināt arī pēc Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra pārstāvju aizbraukšanas.