Saldū labi atbalsta mehānismi NVO

Saldū ar iedzīvotājiem un pašvaldību pārstāvjiem tiekamies Mākslu attīstības biedrības “Ilizanna” telpās – Kapelleru namā. Pirmais iespaids ir teju elpu aizraujošs – gaišas, elpojošas telpas, kurās piedomāts teju pie katras detaļas. Dalībnieki ērti iekārtojas semināra norises telpā izkārtotajos dīvāniņos, bet projektora ekrāns ir teju pa visu telpas sienu. Pārredzams un labi saskatāms teju no jebkuras vietas. Arī dalībnieku skaits līdz šim lielākais – kopā 26 dalībnieki.

 

Patīkams pārsteigums ir plašais pašvaldības pārstāvju skaits tikšanās reizē. Nedaudz vilšanās – no iedzīvotāju puses lielākoties ir vecākās paaudzes cilvēki, maz vidējās paaudzes iedzīvotāju pārstāvju.  Arī pati tikšanās izvēršas mazāk konstruktīva – salīdzinoši liels laika patēriņš tiek veltīts teorētiskām diskusijām, neaizskarot būtiskākus jautājumus.

 

Interesants fakts atklājas, ka klātesošo vidū nav vienprātības par Saldus pašvaldības komisijas darbam ar

sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem sastāvu – ir pašvaldības cilvēki, kas teic, ka komisijā nav teju neviena NVO cilvēka, ir tādi, kas teic, ka ir 50% un ir arī tādi, kas teic, ka teju visi.  Kā ir īstenībā, diskusijas vadītājiem, skaidrība nepaliek. Gan no šīs situācijas, gan arī citām, vēl ņemot vērā diskusiju vadītāju iepriekš ievākto informāciju par situācijas vērtējumu no NVO par  pašvaldības sadarbību ar NVO, rodas pārliecība, ka Saldus novadā ir gana daudz slēpto zemūdens akmeņu – no ārpuses viss šķiet skaisti un sakārtoti, bet, palūkojot tuvumā, izrādās, ka ir gana daudz iekšēju aizvainojumu, pārpratumu un ne viss, kas labi domāts, tā arī strādā ikdienā. Taču par spīti šiem cilvēciskajiem faktoriem, kopumā Saldus novadā ir vienas no plašākajām iedzīvotāju aktivitāšu atbalsta formām Kurzemē – ir gan ikgadējs projektu konkurss tieši NVO sektoram, gan arī  NVO atbalsta fonds, no kura visa gada laikā iespējams iegūt līdz 200Ls NVO ideju īstenošanai. Arī novada attīstības departamenta vadītāja Sarmīte Ozoliņa ir aktīva pilsoniskās sabiedrības pārstāve, kas arī ir būtiski novada attīstībai. Galu galā cilvēks ir pamatu pamats novadam.

 

Arī kopumā šajā tikšanās reizē no pašvaldības pārstāvju vidus ir salīdzinoši daudz tādu personu, kas paši ir pietiekami cieši saistīti ar NVO sekotru. Nereti šī puse atbild uz jautājumiem, kas būtu adresēti “tīrajam” NVO sektoram. Tādējādi arī veidojas situācija, ka skaļākie runātāji, kas teic, ka viss pašvaldībā ir kārtībā un iespējas ir skaidras, pieejamas, ir tie paši, kas ir gana tuvi pašvaldības ikdienas darbam un pārzina spēles laukumu. Savukārt tie, kuri ar pašvaldības ikdienas procesiem nav saistīti, nebūt tā neuzskata. Secinājums – pašvaldībai būtu vairāk jāpiedomā pie skaidrojošās un izglītjošās sava darba daļas.

 

Viens no būtiskākajiem Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra ieguvumiem, organizējot semināru,  ir iespēja iepazīt aktīvākos, NVO attīstībā ieinteresētos pašvaldības cilvēkus,  kuri ir gatavi ne tikai paši apmeklēt pasākumu, bet arī motivēt citus savus kolēģus tā apmeklēšanai.

 

Paldies Didzim Konuševskim un Sarmītei Ozoliņai par atbalstu Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centram semināra organizēšanā. Tāpat liels paldies Ilgai Ķuzei no  nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” par vietējā koordinatora funkciju veikšanu, palīdzot atrast semināra norisei telpas, kā arī izplatot informāciju par pasākumu.