IK 2014

2014: Lai iemīlētu – jāiepazīst!

Biedrības ”Cīravas pagasta attīstības biedrība” projekts ”Lai iemīlētu – jāiepazīst!” tika īstenots no 2014. gada 8. līdz 31. augustam, Aizputes novadā, Cīravas pagastā. Īstenotā projekta mērķis: popularizēt Cīravas pagasta tēlu iedzīvotāju vidū, veicinot ieinteresētu, pozitīvu un cieņpilnu attieksmi pret pagasta kultūrvēsturiskajām vērtībām un dabas objektiem, kā arī piederības izjūtu savam pagastam. Projekta galvenā aktivitāte: pasākums ”Lai iemīlētu – jāiepazīst!” Pasākuma ietvaros…

Read More

2014: Tautiskas spēles ir nacionāla etnosa izzināšana un kultūru saskarsme

Biedrības ”Ventspils Krievu biedrība” projekts ”Tautiskas spēles ir nacionāla etnosa izzināšana un kultūru saskarsme” tika īstenots no 2014. gada 4. līdz 5. oktobrim, Ventspils pilsētā. Īstenotā projekta mērķis: dažādu tautisko spēļu īstenošana, ar dažādu nacionalitāšu pārstāvju piedalīšanos, lai veicinātu mazākumtautību komunikāciju Ventspilī, sabiedrības toleranci, fiziskas un garīgas kultūras attīstību, mazākumtautību identitātes un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Interesanti…

Read More