2014: Lai iemīlētu – jāiepazīst!

Biedrības ”Cīravas pagasta attīstības biedrība” projekts ”Lai iemīlētu – jāiepazīst!” tika īstenots no 2014. gada 8. līdz 31. augustam, Aizputes novadā, Cīravas pagastā.

Registracija MediumĪstenotā projekta mērķis: popularizēt Cīravas pagasta tēlu iedzīvotāju vidū, veicinot ieinteresētu, pozitīvu un cieņpilnu attieksmi pret pagasta kultūrvēsturiskajām vērtībām un dabas objektiem, kā arī piederības izjūtu savam pagastam.

Projekta galvenā aktivitāte: pasākums ”Lai iemīlētu – jāiepazīst!” Pasākuma ietvaros norisinājās 5 dažādas interesantas aktivitātes, tika baudīta garda pašgatavota zupa, sveikti pirmklasnieki ar jaunām mugursomām, atstarotājiem, kā arī viņu skolotājas ar gladiolām no pašmāju Senlietu krātuves vadītājas dārza, un noslēgumā – apbalvoti labākie katrā aktivitātē un kopvērtējumā. 

Arī tie dalībnieki, kuri nebija nākuši uzvarēt, bet piedalīties, katrs saņēma pa mazai piemiņas balviņai un našķim! Vēl lielāku prieku par brīnišķīgi izdevušos dienu padarīja kopīgi baudītais arbūzs. Par maksu mazākajiem dalībniekiem bija iespēja izlēkāties piepūšamajās atrakcijā un izpriecāties ar ūdens bumbām!
Piedāvājam iespēju iepazīsties ar katru no aktivitātēm tuvāk un uzzināt interesantus faktus par to īstenošanu.

Fotoorientesanas 2 Medium

Fotoorientēšanās aktivitāte ”Iepazīsti pagasta centru”, kuras laikā komandas saņēma karti ar fotoattēliem un īsiem meklējamo objektu aprakstiem. Aktivitātes uzdevums bija atrast pie objektiem piestiprinātās kartītes ( ar vārda zilbi vai pieturzīmi) un atzīmēt to atbilžu lapā. Aktivitātes noslēgumā no tiem izveidot Cīravas pagasta moto.

Interesanti: aktivitātē piedalījās 56 dalībnieki, un tika apbalvotas 3 precīzākās no 8 komandām


Pargajiens 3 Medium

 

Pārgājiens parkā, kurā piedalījās komandas un to uzdevums bija doties pārgājienā pa iezīmētu taku Cīravas parkā. Pārgājiena laikā dalībnieki sastapās ar ”meža zvēriem” , kuri uztic viņiem dažādu uzdevumu izpildīšanu.

Interesanti: aktivitātē piedalījās 35 dalībnieki, un tika apbalvotas 3 no 5 komandām

 

 

Millietinas 2 Medium

 

 
Radošās darbnīcas, kuru laikā pasākuma apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja piedalīties 4 radošajās darbnīcās – izgatavot savu koka karotīti, izveidot rotas no dabas materiāliem, radīt mākslas darbu dekupāžas darbnīcā vai izveidot kādu mīļlietiņu, kā arī iegūt brīnišķīgu rotu uz sejas – sejas apgleznošanas stūrītī.

Interesanti:radošajās darbnīcās piedalījās aptuveni 100 cilvēku

Viktorina 2 Medium

 

Viktorīna ”Vai esi gudrāks par pagastveci?”, kuras laikā komandām tika uzdoti dažādi jautājumi par Cīravas pagastu, kas tika sagrupēti dažādās tēmās, kā: kultūra, izglītība, vēsture, ģeogrāfija u.c. 

Interesanti: viktorīnā piedalījās 42 dalībnieki un veiksmīgākās 3 no 6 komandām tika apbalvotas

Cirks 10 Medium

 

 

 

 

Cirka darbnīca, kuras laikā tika rādīti interesanti triki, norisinājās dažādas atrakcijas un rotaļas!

Interesanti: šajā aktivitātē dalībnieki piedalījās visatraktīvāk un atvērtāk

 

 

 

 

Organizatori vēsta, ka kopumā pasākumā piedalījās aptuveni 100 cilvēku, kuri aktīvi iesaistījās visās piedāvātajās aktivitātēs. Organizatori uzskata, ka dalībnieki pilnveidoja savas sadarbības, komandas prasmes, darbnīcās un kokursos apguva dažādas rokdarbu prasmes, kuras varēs izmantot paši un arī nodot citiem. Vērtējot projektu kopumā organizatori uzskata, ka galvenais mērķis ir sasniegts, un interaktīvā veidā Cīravas tēls tika popularizēts vietējās un apkārtējās sabiedrības vidū.

Projekta publikācijas atrodamas arī:
Draugiem.lv ŠEIT
Fotogalerija pieejama ŠEIT
– Aizputes novada avīze 2014. gada augusts ŠEIT

 ”Cīravas pagasta attīstības biedrības” projekts ”Lai iemīlētu – jāiepazīst!” tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu!
IesaistiesKurzeme publ logo