Aizputes novads: Cīravas pagasta attīstības biedrība

Darbības teritorija: Cīravas pagasts
Dibināšanas gads: 2007
Reģistrācijas Nr: 40008118317
Adrese: “Gaismas”, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453
Vadītāja: Vaira Kļava, 29154955

”Cīravas pagasta attīstības biedrība” dibināta 2007. gadā ar mērķi veicināt dažādu jomu attīstību pagastā – atbalstīt sabiedrības aktīvu iesaistīšanos pagasta teritorijas attīstībā, attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kā arī uzņēmumiem, lai veicinātu Cīravas pagasta attīstību. Koordinēt un piesaistīt dažādus resursus biedrības mērķu sasniegšanai. Veicināt iedzīvotāju sociālo integrāciju un pārstāvēt to intereses visos līmeņos.
Biedrībā šobrīd aktīvi darbojas 10 biedri.

Biedrības darbības jomas – mūžizglītība, sports, tūrisms, vide un daba, brīvais laiks u.c.

Biedrība sadarbībā ar Cīravas pagasta Tūrisma informācijas punktu iesaistījusies Cīravas parka „apdzīvošanā”, un organizē interaktīvus pārgājienus gan vietējiem, viesu skolēniem, kā arī pieaugušajiem Cīravas parkā.  Savukārt sadarbībā ar biedrību ”Cita Abra” ir organizējusi 2014.gada Cīravas „Saulgriežu festivālu”. 

Biedrībai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Cīravas pagasta pārvaldi projekta ”Lai iemīlētu – jāiepazīst!’ ietvaros’, kad pašvaldība sagādāja mugursomas pirmklasniekiem, un piedāvāja nepieciešamības gadījumā arī finansiālu atbalstu iespējamām papilus aktivitātēm, kā arī nodrošināja ar apskaņošanas aparatūru.

cirava 32014. gadā biedrība piedalījusies Aizputes novada NVO projektu konkursā un ieguvusi finansējumu projektam „Ūdenstūrisma mācību brauciens’. Projekts saņēmis augstāko novērtējumu iesniegto projektu vidū. Projekta mērķauditorija bija jaunieši, kuri vēlas apgūt ūdenstūrisma priekšzināšanas, lai pēc tam gan piedalītos ūdenstūrisma aktivitāšu organizēšanā Cīravas pagasta ūdenskrātuvēs, gan arī iegūtās zināšanas nodotu tālāk citiem interesentiem.

 

 

bilde cirava 12014. gadā biedrība piedalījusies arī Kurzemes NVO atbalsta centra administrētajā LR Kultūras ministrijas finansētajā projektu konkursā Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā „Iesaisties Kurzemē!” un ieguvusi finansējumu projektam ”Lai iemīlētu – jāiepazīst!”, kurš tika īstenots augusta mēnesī un tā ietvaros organizējusi pasākumu ar tādu pašu nosaukumu, kas sevī ietvēris plašu aktivitāšu klāstu – viktorīnu, pārgājienu, radošās darbnīcas, pirmklasnieku sveikšanu un zupas vārīšanu, ar mērķi popularizēt Cīravas pagasta tēly vietējā un nacionālā mērogā.

2014.gadā biedrība atsākusi aktīvu darbību pēc vairāku gadu klusāka darbošanās laika ,senioru izpratnē un virzienā, un šobrīd atkal aktīvi darbojas, atrodas savā atjaunošanās un darbības atsākšanas posmā, kas sācies ar veiksmīgu dalību jau iepriekšminētajos projektos. Biedrība ir pilna spara un izdošanās domu turpmākai darbībai, ir gatava iesaistīties, mācīties un pilnveidoties, lai sasniegtu jau sen uzstādīto mērķi, kuru savī ietver arī biedŗibas nosaukums – Cīravas pagasta attīstību!

Biedrības īstenotā projekta ”Lai iemīlētu – jāiepazīst!” apraksts apskatāms ŠEIT

bilde5cirava 4