Archive for jūlijs 2014

“Iesaisties Kurzemē!” rezultāti

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projektu konkursā pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā „Iesaisties Kurzemē” apstiprināti 18 projekti no kopumā 50 iesniegtiem projektiem. Finansējumu ieguvušās biedrības un to projekti (skatīt PDF): Kurzemes NVO atbalsta centra darbinieki līdz 01.08.2014. sazināsies ar visiem projektu iesniedzējiem, lai vienotos par individuālu konsultāciju un iesniegtā projekta izvērtējuma nepieciešamību. 

Read More

“Iesaisties Kurzemē!” rezultāti 29.jūlijā

Informējam, ka projektu konkursa “Iesaistes Kurzemē!” rezultāti būs zināmi 29.jūlijā pēc pusdienas laika!  Iesniegti un šobrīd vēl vērtēšanā ir 50 projektu pieteikumi, no tiem: 40 pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projekti (13 vietējā līmeņa, 14 vietējā sadarbības līmeņa un 13 starpnovadu sadarbības līmeņa projekti) un 10 starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvu projekti (5 vietēja līmeņa, 3 vietēja sadarbības līmeņa…

Read More

Tikšanās par sociālo uzņēmējdarbību pulcina 30 interesentu!

Pašā karstākajā atvaļinājumu laikā un vasaras viducī milzīgs prieks par mūsu organizētā semināra “Sociālās uzņēmējdarbības iespējas biedrībām” apmeklējumu Kuldīgā – ieradušies bija ap 30 interesentu no Kuldīgas, Ventspils, Usmas, Talsiem, Saldus, Liepājas, Aizputes un Nīcas! Vairāk lasi te.

Read More

Latvijā darbu uzsāk romu mediatori

Šī gada jūlijā Latvijas reģionos darbu uzsāk pieci romu mediatori. Romu mediatori ir īpaši apmācīti romu kopienas pārstāvji, kuru darbības galvenais uzdevums ir veicināt saikni un sadarbību starp romu kopienu un dažādām pašvaldības un valsts  institūcijām, kā arī vietējo sabiedrību. Romu mediatori darbosies 4 Latvijas reģionos (Kurzeme, Zemgale, Latgale, Vidzeme) un to uzdevumus pildīs Dana Didžus,…

Read More

Piedalies apmācību programmā ” Latvijas kultūras vēstnieki!”

Līdz 17. augustam ir iespēja pieteikties apmācību programmai „Latvijas kultūras vēstnieki”, kas norisināsies  2014.gada 27.,28.septembrī, 11.,12. oktobrī un 1.,2., 14. novembrī. Pieteikums  Programma Programmas mērķis: sagatavot 24 apmācītājus (Latvijas mazākumtautību un pamattautību pārstāvjus) – vēstniekus sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām par Latvijas kultūru un tās mijiedarbi ar Latvijas minoritāšu kultūrām.

Read More

SALDŪ izsludināts kultūras projektu konkurss

Biedrība “KIT” SALDŪ izsludina kultūras projektu konkursu par 550 EUR līdzfinansējumu!  Projektu konkursa atslēgas vārds un pamatideja – CEĻOJUMS. Ceļojums dabā, ceļojums vēsturē, ceļojums iztēlē, draugu ceļojums, ceļojums kultūras mantojuma bagātīgajos ceļos un vēl, un vēl… Ir tik daudz iespēju radoši traktēt ceļojuma ideju! Konkursa mērķi ir: Radīt oriģinālas un efektīvas idejas kultūras nozares popularizēšanai…

Read More

Izsludināts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā”

Projektu var iesniegt  biedrības un nodibinājumi ar vismaz 2 gadu darbības pieredzi, iepriekšējo pieredzi attiecīgajā projekta darbības jomā un iepriekšēju darbības pieredzi Eiropas mērogā.Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 2.septembris.  Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir līdz 20 000 EUR.Programmas finansējums ir līdz 95% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Read More

Latvijas iedzīvotājus aicina iesaistīties Tēvzemes balvas meklējumos

Ikviens iedzīvotājs ir aicināts palīdzēt atrast vēsturisku liecību par 1937.gadā dibināto Tēvzemes balvu – diplomu vai krūšu nozīmīti. Vērtīga būs jebkura liecība, arī fotogrāfijas, kur redzams, kā izskatījās Tēvzemes balva!   Tēvzemes balva ir Latvijas Republikas valdības augstākā apbalvojuma – Ministru kabineta balvas – vēsturiskā priekštece, ko pirmās Latvijas brīvvalsts laikā 1937.gadā dibināja prezidents Kārlis Ulmanis.

Read More

Seminārs biedrībām par sociālās uzņēmējdarbības iespējām!

Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centru aicina uz bezmaksas tematisko pēcpusdienu – informatīvo semināru „Sociālās uzņēmējdarbības iespējas biedrībām” Kuldīgā 23. jūlijā plkst 15:00 Pilsētas laukumā 2, 1.stāva mācību klasē. Darba kārtību skatīt šeit, pieteikties semināram šeit. Semināra laikā būs iespēja ne tikai uzzināt un saprast, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un…

Read More

Projektu konkurss tikai Kurzemes NVO “Iesaisties Kurzemē 2014!”

Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina NVO projektu konkursu “Iesaisties Kurzemē!”. Projektu konkursā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese un darbības vieta ir Kurzemes reģionā. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2014.gada 17. jūlijam (pasta zīmogs) vai personīgi līdz 2014.gada 21. jūlijam plkst.14.00 Kurzemes NVO atbalsta centrā K.Valdemāra ielā 17a, Talsos. Atbalstāmās jomas:  Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas  un…

Read More