Archive for septembris 2012

Aicina veidot fotostāstus par paaudžu sadarbību

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs (EPIB) aicina piedalīties fotogrāfiju-stāstu konkursā „Paaudžu solidaritāte”. Tajā var pieteikties ikviens Latvijas iedzīvotājs, līdz 12. oktobrim iesūtot vienu vai divas fotogrāfijas un eseju par tēmu „starppaaudžu solidaritāte”, tādējādi veidojot fotostāstu par divu vai vairāk paaudžu sadarbību un vecākās paaudzes aktīvu iesaistīšanos sabiedriskās un/vai sportiskās aktivitātēs. Fotostāstu konkursa mērķis ir veicināt sadarbību…

Read More

Aicina cildināt un novērtēt uzņēmīgas sievietes

Lai cildinātu sievietes un uzņēmējas un veicinātu sieviešu savstarpējo solidaritāti, jau trešo gadu pēc kārtas izsludināts konkurss “Atdzimt no pelniem”, ko rīko Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete sadarbībā ar biedrību “Līdere”. Konkursam pieteikumus var iesniegt līdz 10. oktobrim gan pašas pretendentes, gan trešās puses – sabiedriskās organizacijas, pilsētu un pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji un arī jebkurš…

Read More

Projektu ideju konkurss par vietējo kopienu ilgtspējīgu un “zaļu” attīstību

Starptautiskā vides organizācija CEE Bankwatch Network sadarbībā ar Latvijas Zaļo kustību izsludina konkursu projektu idejām, kas ilgtspējīgā un “zaļā” veidā veicinātu vietējo kopienu attīstību, trim labāko priekšlikumu autoriem paredzot naudas balvas 1000 eiro apmērā. Jau vairāk kā gadu publiskajā telpā notiek diskusijas par ES fondu finansējumu turpmākajiem gadiem Latvijā. Līdz šim gan lielākā daļa komentāru…

Read More

Pieejams valsts atbalsts jauniešu organizācijām

Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros atklāta projektu konkursa „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” otrā kārta. Tajā atbalstu var saņemt jebkura jauniešu organizācija, kas apvieno vismaz 500 biedru un darbojas trīs gadus. Konkursu organizē Izglītības un zinātnes ministrija ar mērķi sniegt atbalstu jaunatnes organizācijām, lai veicinātu to darbību un…

Read More

Atbalsts sadarbības tīklu veidošanai ar Baltijas un Ziemeļvalstīm

Līdz 10. oktobrim iespējams iesniegt projektu pieteikumus Baltijas valstu mobilitātes programmā „Kultūra”, kuras ietvaros var saņemt finansiālu atbalstu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai ar Baltijas vai Ziemeļvalstīm. Sadarbības tīklu veidošanas mērķis ir sniegt iespēju sadarboties dažādu jomu pārstāvjiem, veidot partnerattiecības un mācīties vienam no otra, tādējādi pilnveidojot kontaktus, apmainoties ar pieredzi un labu…

Read More

Foruma IDEJU APKOPOJUMS

Iepazīties ar Kurzemes NVO Sadarbības foruma 2012 Ideju apkopojumu (.pdf) Kurzemes NVO Sadarbības forumā 2012 ir radītas un pierakstītas 54 dažādas Kurzemes aktīvo iedzīvotāju idejas, ar dažādiem papildinājumiem.  Pie atsevišķām idejām, to papildinājumiem ir norādīti to autori, ar kuriem varat sazināties idejas sīkākai izpratnei un sadarbībai. Idejas ir sadalītas 6 lielās loģiskās grupās: NVO Sadraudzība…

Read More

Pēc vasaras brīvlaika turpinam ar IT mācībām!

Pēc vasaras brīvlaika Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrā turpinās Kurzemes NVO līderu mācības. Šoreiz, 17.septembrī, dalībnieki atkal tikās Talsos, lai ko vairāk uzzinātu par bezmaksas iespējām Internetā, kas ir noderīgas organizācijas laika un darbu plānošanā, kā arī lai uzzinātu jaunākās tendences IT pasaulē, kas var atvieglot dokumentu pārsūtīšanu un saskaņošanu on-line režīmā. Nodarbība norisinājās kurā katrs…

Read More

Pēc vasaras brīvlaika turpinam ar IT mācībām!

Pēc vasaras brīvlaika Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrā turpinās Kurzemes NVO līderu mācības. Šoreiz, 17.septembrī, dalībnieki atkal tikās Talsos, lai ko vairāk uzzinātu par bezmaksas iespējām Internetā, kas ir noderīgas organizācijas laika un darbu plānošanā, kā arī lai uzzinātu jaunākās tendences IT pasaulē, kas var atvieglot dokumentu pārsūtīšanu un saskaņošanu on-line režīmā. Nodarbība norisinājās kurā katrs…

Read More

Pieteikšanās termiņš programmai „Jaunatne darbība” jau 1. oktobrī!

Līdz 1. oktobrim vēl var iesniegt projektu pieteikumus ES programmā „Jaunatne darbībā’’. Ja Tev ir projekta ideja, ar kuras palīdzību vari pilnveidot jauniešu prasmes, zināšanas vai vēlmi būt pilsoniski aktīviem, šī ir iespēja gūt atbalstu idejas realizēšanai! Visi interesenti (nevalstiskās organizācijas, neformālas jauniešu grupas, valsts vai pašvaldību iestādes u.c.) var iesniegt savus projektus šādos ES programmas…

Read More