Foruma IDEJU APKOPOJUMS

Iepazīties ar Kurzemes NVO Sadarbības foruma 2012 Ideju apkopojumu (.pdf)

Kurzemes NVO Sadarbības forumā 2012 ir radītas un pierakstītas 54 dažādas Kurzemes aktīvo iedzīvotāju idejas, ar dažādiem papildinājumiem.  Pie atsevišķām idejām, to papildinājumiem ir norādīti to autori, ar kuriem varat sazināties idejas sīkākai izpratnei un sadarbībai.

Idejas ir sadalītas 6 lielās loģiskās grupās:

  • NVO Sadraudzība
  • Izglītība un Pasākumi bērniem un jauniešiem
  • Tūrisms
  • Kultūra un radošās aktivitātes
  • Vide, attīstība un uzņēmējdarbība
  • Ieteikumi no darba grupā „Sociālā un veselības joma”

 

Visas idejas apkopoja: Lana Insberga, lana.insberga@zkcentrs.lv