Pēc vasaras brīvlaika turpinam ar IT mācībām!

Pēc vasaras brīvlaika Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrā turpinās Kurzemes NVO līderu mācības. Šoreiz, 17.septembrī, dalībnieki atkal tikās Talsos, lai ko vairāk uzzinātu par bezmaksas iespējām Internetā, kas ir noderīgas organizācijas laika un darbu plānošanā, kā arī lai uzzinātu jaunākās tendences IT pasaulē, kas var atvieglot dokumentu pārsūtīšanu un saskaņošanu on-line režīmā.

Nodarbība norisinājās kurā katrs dalībnieks varēja strādāt pie portatīvā datora, lai praktiski izmēģinātu lektores stāstīto un varētu pilnvērtīgi līdzdarboties. Nodarbību šoreiz vadīja pati Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra direktore, kas ikdienā ir arī IT lektore.

Mācību laikā dalībnieki uzzināja par mākoņpakalpojumiem un iespējām informāciju glabāt un ar to strādāt tiešsaistes režīmā, kā arī par bezmaksas rīkiem web aptauju veidošanai un laika plānošanai Interneta vidē. Lai nostiprinātu dzirdēto, dalībnieki pildīja arī patstāvīgus uzdevumus, izveidojot nelielas aptaujas, kā arī cenšoties saplānot sapulci tā, lai tās laiks būtu visērtākais vairākumam sapulces dalībnieku. Un izdarīt to visu, izmantot IT rīkus!

Kā atzina vairums no mācību dalībniekiem, tai skaitā pati lektore, viena mācību diena ir pārāk īss laiks, lai varētu dzirdēt, kur nu vēl apgūt visas darba kārtībā paredzētās tēmas.

 

 

Kurzemes NVO līderu mācības notiek projekta “Kurzemes zelts” ietvaros, kuru īsteno Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs. 92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93% Talsu novada dome. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.