Archive for augusts 2011

Iedzīvotāju elektroniski pausto iniciatīvu leģitimizēšana Saeimas kārtības rullī

eLPA ziņo: Šī gada 2. septembrī Latvijas Republikas Saeimās Sarkanajā zālē notiks publiskās diskusijas “Iedzīvotāju pausto iniciatīvu leģitimizēšana”, kuru mērķis ir saprast kā un kāpēc sniegt iedzīvotājiem vēl vienu veidu kā politiski līdzdarboties. Likumprojekts par iedzīvotāju iniciatīvu leģitimizēšanu jau nonācis Saeimas gaiteņos un tas paredz, ka ikviens iedzīvotājs savu iniciatīvu, savācot vismaz 10 000 parakstus,…

Read More

Piesakies dalībai Pilsoniskās sabiedrības padomes sēdē

eLPA informē: Kultūras ministrija aicina pilsoniskās sabiedrības un interešu aizstāvības organizācijas pieteikties dalībai atklātajā Pilsoniskās sabiedrības padomes sēdē, kas notiks š.g. 17.augustā plkst. 16.00 Kultūras ministrijā. Sēdes mērķis ir iepazīstināt interešu aizstāvības un pilsoniskās sabiedrības NVO pārstāvjus ar Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas pamatnostādņu projektu un rosināt diskusijas dokumenta projekta pilnveidei.

Read More

Kurzemes reģiona NVO notiks Sadarbības Forums!

Turpinot veiksmīgo pagājušā gada pieredzi, kad tika izvērtēta Kurzemes aktīvāko NVO darbība un to pārstāvji vienkopus tikās Izaugsmes akadēmijā, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs arī šogad īsteno jaunu projektu Kurzemes nevalstiskajām organizācijām. Jaunā projekta mērķis ir stiprināt Kurzemes reģiona NVO kapacitāti un attīstīt savsarpējo sadarbību. Jau šobrīd projekta ietvaros tiek apzināta katra Kurzemes novada aktīvākās NVO,…

Read More

Kurzemes NVO sadarbības foruma norise un mērķi

Kurzemes NVO Sadarbības forums notiek š.g. 30. septembrī Liepājā! Ceļa izdevumus uz Sadarbības Forumu organizācijām jāsedz pašām.   1.foruma uzdevums – NVO savstarpējā iepazīšanās, sadarbības kontaktu veidošana, iespējamo sadarbības partneru atrašana un izvēle kopīgu nākotnes projektu īstenošanai. Foruma laikā būs pieejami informatīvi stendi jeb sludinājuma dēļi, kuros organizācijas varēs izvietot galveno informāciju par sevi: var…

Read More

Kā pieteikties Kurzemes NVO sadarbības forumam?

Lai pieteiktos, aizpildītu pieteikuma anketu sūtiet uz inese.silina@zkcentrs.lv vai reģionālajiem koordinatoriem: Lejuplādēt pieteikuma anketu Lejuplādēt darba kārtību Reģionālie koordinatori: Ziemeļkurzemes koordinatore Inese Siliņa, m. 29811722, inese.silina@zkcentrs.lv Projekta Liepājas puses koordinatore: Līga Krēsliņa, m. 28452124, ligad@inbox.lv Projekta Saldus puses koordinatore: Ilga Ķuze, m. 26311363, ilga.kuze@ext.cemex.com Projekta Kuldīgas puses koordinatore: Santa Lencberga, m. 29337083, biedriba@darisimpasi.lv    

Read More

Lauku attīstības programmas 2007-2013 „Leader” iespējas kultūrai

  Lauku attīstības programma 2007. – 2013. gadam „Leader” pieejas īstenošana pasākuma – “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros ir iespējams saņemt nelielu finansējumu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai un infrastruktūras izveidei sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides…

Read More

Paud savu viedokli arī Tu par izmaiņām Biedrību un nodibinājumu likumā

eLPA informē: tiek turpināts aktīvs darbs pie sarunām ar Saeimas deputātiem par plānotajām izmaiņām Biedrību un nodibinājumu likumā. Ir informētai arī Kultūras ministrija un Tiesībsargs par plānotajām izmaiņām, aicinot sniegt viedokli Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Arī jebkurš iedzīvotājs tiek aicināts paust viedokli aptaujā par grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā.

Read More

Labdarības sporta spēles Vandzenē 13. un 14.augustā

Lai veicinātu jauniešu fizisko attīstību, pilnveidotu brīvā laika pavadīšanas iespējas,  attīstītu Vandzenes Jauniešu centru, kā arī lai izveidotu visiem Vandzenes iedzīvotājiem pieejamu futbola laukumu Vandzenes centrā, 2011.gada 13. un 14.augustā Vandzenē notiks labdarības sporta spēles. Dalība spēlēs ir par maksu, bet visi ienākumi tiks ziedoti labdarības mērķa sasniegšanai. Jau no augusta pirmajām dienām projektu var…

Read More

Projektu konkurss “Mēs paši” arī Saldus un Brocēnu novados

Hipotēku bankas Klientu klubs “Mēs paši” izsludina projektu konkursu Saldus un Brocēnu novados, kurā aicina piedalīties ikvienu – fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības. Šī projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.

Read More