Projektu konkurss “Mēs paši” arī Saldus un Brocēnu novados

Hipotēku bankas Klientu klubs “Mēs paši” izsludina projektu konkursu Saldus un Brocēnu novados, kurā aicina piedalīties ikvienu – fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības.

Šī projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.

 

Bankas piešķirtais finansējums konkursa uzvarētājiem viena projekta realizācijai – līdz 400 LVL.

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2011.gada 31.augusts.

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti:

  • projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu;
  • projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
  • projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;
  • projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu un veicina iedzīvotāju sociālo atbildību (labdarību), nodrošina papildus sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām;
  • projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā orientācija.

Aicinām iepazīties ar Klientu kluba “Mēs paši” projektu konkursa nolikumu. Tepat arī konkursa pieteikuma veidlapa, ieteikumi to aizpildīšanai, kā arī atskaites veidlapa.

Papildu informācija: juris.rutenbergs@hipo.lv; anita.salme@hipo.lv

Projekti jāiesniedz Hipotēku bankas Saldus norēķinu grupā personīgi vai sūtot pa pastu:

Saldus norēķinu grupa: Jelgavas iela 3, Saldus, LV 3800