Ventspils: Ventspils Krievu biedrība

krievu biedriba logoDarbības teritorija: Ventspils
Dibināšanas gads: 2011
Reģistrācijas Nr: 40008175714
Adrese: Saules iela 110-45, Ventspilī, LV-3601
Vadītājs: Vasilijs Giņko, 26398120
Mājas lapawww.ventro.lv

Ventspils Krievu biedrība dibināta 2011. gada 30.martā, bet sākotnēji darbojusies, kā Latvijas Krievu biedrības Ventspils nodaļa ‘’Dialogs’’ un bijusi tās pārraudzībā. Biedrībā šobrīd iestājušies ir 140 biedru.

Biedrības mērķis ir apvieno Ventspils pilsētas un novada iedzīvotājus, ar nolūku saglabāt krievu kultūras garīgās un materiālās vērtības, izkopt nacionālās cieņas un pašcieņas jūtas, atbalstīt krievu valodu, stiprināt gan sevī, gan mūsu bērnos nacionālās pašapziņas un pašsaglabāšanās instinktu, veidot kultūru dialogu un sadarbību starp dažādu tautību cilvēkiem. Biedrība organizē dažādus pasākumus un aktīvi darbojas, lai saglabātu krievu kultūras burvību, izzināšanu un iepazīšanu Ventspils pilsētā.

Biedrība ik gadu rīko Krievu kultūras dienu Ventspilī. 2014. gadā jau desmito reizi norisinājās Krievu kultūras dienas Ventpilī, šoreiz no 27.septembra līdz 26. oktobrim. Šo dienu galvenais mērķis ir iepazīstināt cilvēkus ar krievu kultūras daudzveidību, krievu tautas augsto garīgumu, atklāt un parādīt tās saikni ar Latvijas vēsturi un Ventspili. Šī dienas savā daudzveidībā ietver koru koncertus, tematiskās tikšanās, viktorīnas, muzikāli izklaidējoši vakari, koncerti un izstādes. Kopumā, ikvienam tiek piedāvāta iespēja piedzīvot, izdzīvot krievu tautības kultūru, kā arī citus kultūras, sporta pasākumus un ekskursijas biedrības biedriem.

Biedrība aktīvi piedalās Ventspils pilsētas rīkotajos pasākumos, kā, piemēram, Ventspils Jūras svētkos un Ventspils Nacionālo Kultūras Biedrību Asociācijas organizētajos pasākumos.

krievu biedriba 5bilde9


Biedrībai izveidojusies veiksmīga sadarbība
ar Ventspils Nacionālo Kultūras Biedrību Asociāciju (VeNKBA) un citām biedrībām, kā Liepājas Krievu kopiena, Jaunatnes kustību ”Mēs varam”! un biedrību ”Ventspils svarbumbu celšanas klubs ”Ventspils Atlants”, kā arī citām sabiedriskā labuma organizācijām, organizējot kopīgums pasākumus – kocertus, viktorīnas, spēles u.c. 

Piedaloties Ventspils pilsētas domes organizētajos projektu konkursos 2012. gadā Ventspils Krievu biedrība realizējusi  I. Ventspils pilsētas nacionālo-kultūras biedrības Spartakiādi, kā arī 2013. gadā organizējusi Krievu nacionālo sporta veidu spēle, projekta ietvaros organizējusi Ziemassvētku spēļu sērijas jauniešiem un jau iepriekš minētās  Krievu kultūras dienas, un tas viss Ventspils pilsētā. 

2014. gada biedrība piedalījusies Kurzemes NVO atbalsta centra administrētajā LR Kultūras ministrijas finansētajā projektu konkursā Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā „Iesaisties Kurzemē!” un 2014. gada oktobra mēnesī realizējusi projektu ”Tautiskas spēles ir nacionāla etnosa izzināšana un kultūru saskarsme”, kura ietvaros rīkojusi divu dienu ‘’Tautas spēles’’.

Biedrības īstenotā projekta ”Tautiskas spēles ir nacionāla etnosa izzināšana un kultūru saskarsme” apraksts apskatāms ŠEIT