Talsu novads: Talsu Komersantu Klubs

komersantiDarbības teritorija: Talsu novads
Dibināšanas gads: 2006.
Reģistrācijas nr: 40008108588
Adrese: Stendes iela 8, Talsi
Kontakti: tel. 29107826, e-pasts: info@tkk.lv
web:
www.tkk.lv

Talsu Komersantu klubs(TKK) dibināts ar mērķi pārstāvēt Talsu novada uzņēmēju intereses un veicināt dialogu un veiksmīgu sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām, kā arī veicināt Talsu novada uzņēmēju savstarpējo sadarbību, attīstītu uzņēmējdarbību un iesaistītos Talsu reģiona sabiedriskās dzīves uzlabošanā un labdarības pasākumu organizēšanā

2018. gada sākumā Talsu komersantu klubs apvieno 42 dažādu nozaru uzņēmējus Talsu novadā: http://www.tkk.lv/biedri

Talsu komersantu klubam ar Talsu novada pašvaldību ir noslēgts sadarbības līgums, lai nodrošinātu saskaņotu un Talsu novada iedzīvotāju interesēm atbilstošu problēmu risināšanu sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, kas garantētu sociālo stabilitāti un labklājības līmeņa paaugstināšanu Talsu novadā un paaugstinātu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā pašvaldībā

Biedrības mērķi:

  • Talsu reģiona uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām;
  • Talsu rajona uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšana;
  •  Talsu reģiona uzņēmējdarbības attīstības veicināšana un ar uzņēmējdarbības veicināšanu saistītu projektu izstrādāšana un īstenošana;
  •  Iesaistīšanās Talsu reģiona sabiedriskās dzīves uzlabošanā, labdarības pasākumu organizēšanā