Posts Tagged ‘Aktuālie konkursi’

Aktuālie projektu konkursi pašvaldībās

Aktuālie pavasara projektu konkursi Kurzemes pašvaldībās Liepājas pašvaldība izsludina pilsoniskās sabiedrības organizāciju projektu konkursu. Pieteikšanās no 2024. gada 2.-26. aprīlim: https://www.liepaja.lv/nvo-projekti/pilsoniskas-sabiedribas-organizaciju-projektu-konkurss/  Liepājas pašvaldība izsludina sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursu. Pieteikšanās no 2024. gada 22. marta līdz 12. aprīlim: https://www.liepaja.lv/izsludina-socialas-ieklausanas-veicinasanas-projektu-lidzfinansesanas-konkursu-2/ Ventspils novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jaunietis darbībā 2024”. Pieteikumus var iesniegt līdz 2024. gada…

Read More

 Februāra aktuālie projektu konkursi

Kuldīgas novada pašvaldība Līdz 20. februārim aicina pieteikties finansējumam sociālās jomas biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam: https://kuldigasnovads.lv/atbalsts-socialaja-joma/ Saldus novada pašvaldība NVO projekta ideju iesniegšana līdz 12. februārim. https://www.saldus.lv/par-mums/aktualitates/posts/izsludinats-saldus-novada-nvo-atbalsts-fonds-50-000-eiro-apmera/ Biedrība “Liepājas rajona partnerība” Paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu (ELFLA): https://lrpartneriba.lv/elfla-projektu-konkursi-2023-2027/biedribas-liepajas-rajona-partneriba-pazinojums-par-atklatu-projektu-iesniegumu-pienemsanas-1-kartu-elfla/. Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš no 2024. gada 1. marta līdz 1. aprīlim. Sabiedrības…

Read More

Aktuālo konkursu apkopojums

Gada sākumā tiek izsludināti dažādi projektu konkursi. Apkopojumā var atrast šobrīd aktuālos konkursus. Sabiedrības integrācijas fonds https://www.sif.gov.lv/lv/projektu-konkursi  “Reģionālo, vietējo, diasporas mediju un sadarbības projektu atbalsta programma”: https://www.sif.gov.lv/lv/regionalo-vietejo-diasporas-mediju-un-sadarbibas-projektu-atbalsta-programma , pieteikšanās līdz 16.02.2024. “Vēlēšanu diskusijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās”: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-eiropas-parlamenta-velesanu-diskusiju-satura-veidosanai , pieteikšanās līdz 26.01.2024. Valsts kultūrkapitāla fonds No 2024. gada 2. janvāra līdz 18. februārim atvērta…

Read More

Aktuālie projektu konkursi un “YOU+” pieredzes stāsts

“Attīstības platformas You +” projekts “Youth one stop agency Pro” jau pamazām tuvojas noslēgumam.   Projekts veiksmīgi realizēts ar Ziemeļvalstu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Līdz 15. novembrim var pieteikties nākamajam grantu konkursam. Tāpēc aprunājāmies ar “You+” vadītāju Andri Kāpostu, lai uzzinātu vairāk par to, kā veicies ar projekta iesniegšanu un sadarbību ar finansējuma devēju. Vērts…

Read More

Atspēriens ideju īstenošanai – aktuālie projektu konkursi

Šobrīd ir izsludināti dažādi projektu konkursi, uz kuriem NVO var pieteikties šajā rudenī. Pārsvarā pieteikšanās laiks ir oktobris. Aicinam iepazīties un izmantot iespējas. Sabiedrības integrācijas fonds NVO fonds. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 6. oktobra plkst. 12.00: https://www.sif.gov.lv/lv/jaunums/izsludinats-konkurss-nevaldibas-organizacijam-nvo-fonds  “Mazākumtautību un sabiedrības saliedētības programma”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2023. gada 9. oktobra plkst.12.00: https://www.sif.gov.lv/lv/mazakumtautibu-un-sabiedribas-saliedetibas-programma  “Atbalsts diasporas…

Read More