Aktuālo konkursu apkopojums

Gada sākumā tiek izsludināti dažādi projektu konkursi. Apkopojumā var atrast šobrīd aktuālos konkursus.

 • Sabiedrības integrācijas fonds

https://www.sif.gov.lv/lv/projektu-konkursi

 “Reģionālo, vietējo, diasporas mediju un sadarbības projektu atbalsta programma”: https://www.sif.gov.lv/lv/regionalo-vietejo-diasporas-mediju-un-sadarbibas-projektu-atbalsta-programma , pieteikšanās līdz 16.02.2024.

“Vēlēšanu diskusijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās”: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-eiropas-parlamenta-velesanu-diskusiju-satura-veidosanai , pieteikšanās līdz 26.01.2024.

 • Valsts kultūrkapitāla fonds

No 2024. gada 2. janvāra līdz 18. februārim atvērta pieteikšanās 9 konkursos: https://www.kkf.lv/aktualit%C4%81tes/no-2.-janv%C4%81ra-aicina-iesniegt-projektu-pieteikumus-projektu-konkurs%C4%81-(9-nozar%C4%93s)-un-8-m%C4%93r%C4%B7programm%C4%81s.html

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Izglītības iestādes aicinātas pieteikties pašpārvalžu atbalsta iniciatīvai “Kontakts” pieteikšanās līdz 31. janvārim: https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/jaunatnes-politikas-valsts-programma/aicina-latvijas-izglitibas-iestades-pieteikties-pasparvalzu-atbalsta-iniciativai-kontakts/

Aktuālie projekti Erasmus+ un solidaritātes projekti: https://jaunatne.gov.lv/konkursi/, pieteikšanās dažādos datumos februārī, martā un aprīlī.

 • Liepājs kultūras pārvalde

https://www.liepaja.lv/kulturas-projektu-konkurss/ pieteikšanās līdz 29. janvārim.

 • Interreg Latvijā:

https://www.interreg.lv/lv/interreg-latvija/aktualie-projektu-konkursi/

 • Lauku atbalsta dienests:

https://www.lad.gov.lv/lv/projekti-un-investicijas-0

Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam (KLP) intervences (atbalsta pasākumi):

https://www.lad.gov.lv/lv/kopejas-lauksaimniecibas-politikas-strategiska-plana-2023-2027gadam-klp-intervences-atbalsta-pasakumi

 • Urback

Pieteikšanās līdz 20. martam: https://urbact.eu/get-involved

 • Nordplus programmas

Pieteikšanās līdz 1. februārim: https://www.viaa.gov.lv/lv/jaunums/atverta-pieteiksanas-nordplus-programmas-2024-gada-projektu-konkursam

 • ES programmas “Radošā Eiropa” 2024. gada konkursi ir atvērti

https://www.km.gov.lv/lv/projektu-iesniegsanas-kalendars

 • Programma “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”

Pieteikšanās termiņi februārī un martā: https://www.km.gov.lv/lv/cerv-konkursi-0

 • Norden

Pieteikšanās termiņš no 1. februāra līdz 15. martam: https://norden.lv/lv/grantu-programmas/ziemelvalstu-un-baltijas-valstu-nvo-programma/

 • Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā

Grants pilsoniskās sabiedrības sadarbībai, pieteikšanās līdz 23. februārim: https://norden.lv/lv/aktualitates/jaunumi/atverta-pieteiksanas-grantam-pilsoniskas-sabiedribas-sadarbibai/

 • Nordic Culture Point

Pieteikšanās termiņi no janvāra līdz aprīlim dažādas programmas: https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/apply-for-funding/

 • Nordisk Kulturfond

Pieteikšanās termiņš līdz 19. februārim: https://nordiskkulturfond.org/en/funding-programmes/project-funding-for-collaborations-across-the-nordic-region

Informācija ņemta no projektu izsludinātāju mājas lapām.