Skrundas novads: “Nīkrācnieki”

Darbības teritorija: Skrundas novads
Dibināšanas gads: 2008
Reģistrācijas Nr: 40008125569
Adrese: Nīkrāces pagasta padome, Dzelda,  Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV 3320
Vadītāja: Ilona Rītiņa, tel. +371 26261132, e-pasts: ilona.ritina@inbox.lv
Citi kontakti: Ilona Rītiņa, ilona.ritina@inbox.lv, 26261132;  Santa Knopkena, k.santas@inbox.lv, 26426685

Biedrība “Nīkrācnieki” dibināta 2008. gada 25. martā un biedrībai uz šo brīdi ir 20 biedri / atbalstītāji.

Biedrības darbības mērķis: Sekmēt, attīstīt un pilnveidot sabiedrības kultūras vidi un sociālo labklājību
Biedrības darbības jomas: Sabiedrības kultūras vide un sociālā labklājība

Biedrības „Nīkrācnieki ” atpazīstamība, pateicoties līdzšinējam veikumam gan kā biedrība, gan kā atsevišķu personu darbība Nīkrāces pagasta iedzīvotāju labā – biedrību pazīst gan pašvaldība, gan arī liela daļa iedzīvotāju un uzņēmēju. Biedrība organizējusi pasākumus un koncertus Nīkrāces pagastā, kā arī Ziemassvētkos koncertus pansionātos. Biedrība organizējusi labdarības akciju “Nāc un ņem, neaizmirstot teikt paldies!” Nīkrāces pagasta un Rudbāržu pagasta mazturīgiem un trūcīgiem iedzīvotājiem, ziedotas lietotas drēbes un apavi. Biedrība iesaistījusies NVA programmā un nodarbina jauniešus brīvprātīgajā darbā savā organizācijā.

Biedrībai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar citām sava novada NVO, ar sava novada pašvaldību, ar sava pagasta pārvaldi, kā arī uzņēmējiem. Sadarbībā ar Nīkrāces pamatskolu, ar P/I “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centru”, Valtaiķu un Ventas pansionātiem tiek organizēti Ziemassvētku koncerti. Sadarbībā ar Sociālo dienestu  tiek dāvinātas pansionāta iemītniekiem dāvanas svētkos.

nikrace makslas telpaBiedrība 2011. gadā īstenojusi programmas LEADER finansiāli atbalstītu projektu „Sporta, kultūras un mūzikas studijas izveide Skrundas novadā”, kura ietvaros bijušā Nīkrāces pagasta kultūras nama telpās tika izveidota interešu telpa un zāle pasākumiem, deju studija, mūzikas studija, foto studija, kino, kas pieejama visiem pagasta iedzīvotājiem un interesentiem, kuri vēlas radoši vai sportiski izpausties. Tika organizētas radošo darbu izstādes.

Gimenes diena nujojam  7Biedrība 2013. gadā ar Ziedot.lv finansiālu atbalstu īstenojusi projektu „Nūjot nav stilīgi, tas ir veselīgi!”. Projekta ietvaros iegādātas nūjas un piesaistīta nūjošanas speciāliste, kā arī iegādāti informatīvie materiāli par nūjošanu un veselīgu dzīvesveidu. Nodrošinātas privātas un grupu konsultācijas. Iepazīties ar projektu Skrundas TV veidotajā sižetā iespējams ŠEIT

nikrace laukums2014. gadā biedrība īstenojusi programmas LEADER finansētu projektu –  „Veselā miesā , vesels gars Nīkrāces pagastā!”, kura ietvaros Nīkrāces pamatskolas teritorijā tika uzstādīti pieci āra trenažieri, divi galdu un solu komplekti un atkritumu tvertnes. Sporta koncepcijas iekārtas ir īpaši pielāgotas vecāka gadagājuma ļaudīm, lai tiktu uzturēta laba veselība. Lai gan šie produkti tiek dēvēti par Senioru sportu, tie ir vienlīdz piemēroti arī bērniem rotaļām. Tādējādi Senioru sporta iekārtu laukumi kļūst par tikšanās vietu trīs paaudzēm – no zīdaiņiem līdz vecmāmiņām. Iepazīties ar projektu Skrundas TV veidotajā sižetā iespējams ŠEIT