Piedalījāmies NVO konferencē „2014: atskaites punkts NVO attīstībā”

21. maijā (2014) Saldū notika Latvijas Pilsoniskā alianse organizētā NVO konference „2014: atskaites punkts NVO attīstībā”. Konferneces mērķis bija informēt par izmaiņām Kurzemes biedrību un nodibinājumu darbībā un pilnveidot sapratni par situāciju NVO sektorā.

Tajā piedalījās arī  Kurzemes NVO atbalsta centra (KNVOAC) direktore Inese Siliņa, sakot ievadvārdus klātesošajiem un īsi dodot arī KNVOAC ieskatu Kurzemes novadu pašvaldību un to NVO sadarbības mehānismos un labajās praksēs.

No Kurzemes NVO atbalsta centra biedriem, konferencē piedalījās arī biedrības “Palīdzi otram” (Talsi), “Mērsraga invalīdu atbalsta centrs”, “Talsu invalīdu biedrība”, “Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība” un “Saldus pilsētas pensionāru biedrība”.