Foto

Atbalstu saņēmušas Kurzemes mazākumtautību organizācijas

2020. beigās un 2021.gada sākumā “Kurzemes NVO centrs” īstenoja valsts pārvaldes uzdevumu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā. Kopumā Kultūras ministrija šī uzdevuma īstenošanai piešķīra 16000 eiro, par kuriem deviņas organizācijas tika pie nepieciešamām lietām savas materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, noorganizējām divas mācības, strādājām ar biedrību vadītājiem, lai sniegtu atbalstu organizāciju darbības plānošanā un stratēģiju izveidē, tika izdoti…

Read More

Piedalījāmies NVO konferencē „2014: atskaites punkts NVO attīstībā”

21. maijā (2014) Saldū notika Latvijas Pilsoniskā alianse organizētā NVO konference „2014: atskaites punkts NVO attīstībā”. Konferneces mērķis bija informēt par izmaiņām Kurzemes biedrību un nodibinājumu darbībā un pilnveidot sapratni par situāciju NVO sektorā. Tajā piedalījās arī  Kurzemes NVO atbalsta centra (KNVOAC) direktore Inese Siliņa, sakot ievadvārdus klātesošajiem un īsi dodot arī KNVOAC ieskatu Kurzemes novadu…

Read More

Dārza svētki Talsu pauguraines dabas parkā

24. maijā – vienā no karstākajām šī gada dienām biedrība “Talsu pauguraines dabas parks” kopīgi ar biedrību “Ciparnīca” un draugiem organizēja pirmos dārza svētkus Talsu pauguraines dabas parkā – Talsu novada ražotāju un mākslinieku izstādi! Created with Admarket’s flickrSLiDR.

Read More

Laucienes Madarām 10 gadi!

3. maijā (2014) Laucienes pensionāru klubiņš “Madaras” svinēja 10gadu dzimšanas dienu! Sveicēji bija ieradušies no vismaz 12 citiem pensionāru klubiņiem gan tepat kaimiņos, gan arī tālāki sveicēji no Kuldīgas puses.  Kā jau ierasts, dzimšanas diena tika atzīmēta pie pilniem galdiem, priecīgu čalošanu un kārtīgu izdancošanos grupas “Bez problēmām” pavadībā! Created with Admarket’s flickrSLiDR.

Read More

Aglonas NVO ciemos pie Kurzemes NVO

1. maijā pie mums ciemos bija ieradusies NVO delegācija 36 cilvēku sastāvā no Aglonas biedrības “Neaizmirstule” vadībā. Iepazināsies, aprunājāmies un parakstījām labo nodomu sadarbības līgumu! Bet nākamajā dienā Aglonas NVO ciemojās pie Rojas invalīdu biedrības, Mazirbes lībiem un Sabiles fondā “Vīnoga”! Created with Admarket’s flickrSLiDR.

Read More

Rojas invalīdu biedrība piedalās lielajā talkā 2014!

Rojas invaldīdu biedrība Lielajā talkā piedalās jau 4. gadu. Šoreiz biedrībai sava talkošanas vieta nebija jāmeklē, jo ar piedāvājumu sakopt Rojas-Kaltenes pludmali nāca turpat Kaltenē dzīvojušā Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere ar ģimeni. Tā kā arī lielās talkas ideja šogad ir par tīru Baltijas jūru, atsaucība no Rojas invalīdu biedrības puses bija laba un talkotāju pulks…

Read More