Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015

sif-kras-eez

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” projekts (līguma nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/018/1/K/006)

Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015   Kurzeme’s NGO support 2013-2015
Par projektu                                               About project