Izsludinām 2015.gada projektu konkursu Kurzemes NVO “Iesaisties Kurzemē!”

KM KNVOAC

Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina  projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem “Iesaisties Kurzemē!” 3 atbalstāmajās jomās – “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas”, “Starpkultūru dialoga veicināšana” un “Romu kopienas integrācija un līdzdalība”. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 17. jūlijam. Projektu īstenošanas periods ir 13.08.2015. – 24.01.2016. Projektu īstenotajiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai! Viens pretendents var iesniegt vairākus projekta pieteikumus.

Nepieciešamā dokumentācija projektu iesniedzējiem:

Jautājumus par projektu konkursa pieteikumu sagatavošanu sūtiet uz konkursi@kurzemesnvo.lv!

VIDEO par projektu konkursu: https://youtu.be/nIOOcQPRk3A
Capture2

 

Pieejamais finansējums

  • Kopējā Pretendentiem piešķiramā finansējuma summa ir 15 000EUR no Kurzemes NVO atbalsta centram piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2015. gadam.
  • Kopējais pieejamais finansējums ir sadalīts trīs tematiskajās jomās:
  • Joma nr.1 „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” –  kopējais finansējums 7 500EUR.
  • Joma nr.2 „Starpkultūru dialoga veicināšana”-  kopējais finansējums 7 500EUR.
  • Joma nr.3 „Romu kopienas integrācija un līdzdalība” – kopējais finansējums 1 500EUR, makismālā summa vienam projektam 1 500 EUR.
  • Kopējais pieejamais finansējums “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” un “Starpkultūru dialoga veicināšana” jomās ir sadalīts 2 līmeņos:
  • Pamata līmenis – viena projekta īstenošanai piešķiramā max summa ir 500EUR.
  • Pieredzes līmenis – viena projekta īstenošanai piešķiramā max summa ir 1 000EUR

Projektu konkurss tiek organizēts līdzdarbības līguma ietvaros Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā”.