Izsludināts 2016.gada projektu konkurss “Iesaisties Kurzemē!”

KM KNVOAC

Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina 2016. gada projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem “Iesaisties Kurzemē!” 3 atbalstāmajās jomās – “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas”, “Starpkultūru dialoga veicināšana” un “Mazākumtautību NVO atbalsts”.

Informatīvais seminārs par konkursu notiks 13.06.2016.  plkst. 11:45 Kuldīgas Mākslas nama 3.stāvā (1905.gada iela 6, Kuldīgā). PIESAKIES

PAMATINFORMĀCIJA

Pieteikumu pieņemšana: līdz 2016.gada 5. augustam (pasta zīmogs)
Projektu īstenošanas periods: 01.09.2016. – 21.12.2016. 
Līdzfinansējums: nav
Iesniedzamo pieteikumu skaits: neierobežots
Finansējuma 1 projektam: līdz 2 000 EUR vai līdz 3 000 EUR

FINANSĒJUMS

Kopējā Pretendentiem pieejamā finansējuma summa ir 24 000EUR no Kurzemes NVO atbalsta centram piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2016. gadam. Finansējums ir sadalīts trīs atbalsta jomās:

 • 1.Joma “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” ar kopējo finansējumu 8 000 EUR:     
  finansējums 1 projektam ir līdz 2 000 EUR.
 • 2.Joma “Starpkultūru dialoga veicināšana” ar kopējo finansējumu 8 000 EUR:      
  finansējums 1 projektam ir līdz 2 000 EUR.
 • 3.Joma “Mazākumtautību NVO atbalsts” ar kopējo finansējumu 8 000 EUR:         
  finansējums 1 romu NVO atbalsta projektam ir līdz 2 000 EUR;      
  finansējums 1 mazākumtautību (ne romu) NVO atbalsta projektam ir līdz 3 000 EUR.

ATBALSTĀMĀS PROJEKTU AKTIVITĀTES:

Jomā „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” tiks atbalstītas aktivitātes, kas palīdz sasniegt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”, ar to saprotot aktivitātes, kas:

 1. veicina vietējo cilvēku iesaistīšanos savas kopienas dzīves apstākļu un kvalitātes uzlabošanā, veicinot cilvēka, kopienas un valsts izaugsmi un ilgtspēju;
 2. veicina Latvijas cilvēku talantu, izcilības, uzņēmīguma un sasniegumu apzināšanu un iedvesmošanos no tiem;
 3. veicina paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību;
 4. veicina valstiskuma veidošanos, attīstību un saglabāšanu;
 5. veicina vēstures izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu komunikāciju savā apkaimē.

Jomā „Starpkultūru dialoga veicināšana” ir atbalstāmas aktivitātes, kas:

 1. veido savstarpēju izpratni starp dažādu tautību pārstāvjiem un to kultūru Latvijā;
 2.  mazina stereotipus par dažādu tautību pārstāvjiem un to kultūru Latvijā.

Jomā “Mazākumtautību NVO atbalsts” ir atbalstāmas aktivitātes, kas veicina:

 1. Latvijas mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību;
 2. Latvijas mazākumtautību radošo kolektīvu darbību;
 3. Latvijas mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
 4. Latvijas mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
 5. Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, sekmējot sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopumu;
 6. Latvijas romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu.

ATBALSTS PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM

Jautājumus par projektu konkursa pieteikumu sagatavošanu sūtiet uz konkursi@kurzemesnvo.lv vai sazinoties ar projektu konkursa konsultantiem:

 • Par projektu idejām un pieteikuma saturu, ietverot pieteikuma pārskatīšanu ar rekomendācijām tā kvalitātes uzlabošanā: Inese Siliņa, tel.29811722, inese@kurzemesnvo.lv (individuāli vienojoties par laiku un tikai līdz 02.08.2016.!);
 • Vispārīgas konsultācijas krievu valodā, tai skaitā pieteikumu sagatavošanai: Rita Rozentāle, tel. 26544088,rita@kurzemesnvo.lv 
 • Par finansēm un budžeta sastādīšanu: Egita Sudakova, tel.29279461, egita@kurzemesnvo.lv (individuāli vienojoties par laiku un tikai līdz 02.08.2016.!);
 • Par projektu sagatavošanas un iesniegšanas tehniskajiem jautājumiem:         
  Santa Birzniece, tel. 26595587, santa@kurzemesnvo.lv.

DOKUMENTĀCIJA

 

Projektu konkurss tiek organizēts līdzdarbības līguma ietvaros Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā”.