Talsu novads: Guvums

Darbības teritorija: Talsu pauguraines dabas parks
Dibināšanas gads:
2009

Reģistrācijas nr: 40008138351
Adrese: “Lejaslāči”, Mundigciems, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258
Kontakti: Guntars Veigelis, tel.26411376, guntars@gmail.com

Organizācijas darbības apraksts
Biedrība ir neliela, taču apņēmīgu cilvēku dibināta. Tajā darbojas vairāku māju un zemju īpašnieki, kurus vieno viena teritorija – Talsu pauguraines dabas parks. Lai arī pastāv atsevišķa biedrība – Talsu pauguraines dabas parka atbalsta biedrība, “Guvums” darbojas lokālāk, apvienojot savstarpējus kaimiņus un draugus.  Kā teic “Guvums” vadītāja Rita Oškalne: “Mēs esam kā struktūrvienība Talsu pauguraines dabas parka atbalsta biedrībai. Mēs esam mazāki, mums ir vieglāk sadarboties, iespējams, pat esam vairāk ieinteresēti savā darbā un ātrāk arī redzam rezultātu.”

Līdz šim biedrība savu darbību izvērsusi organizējot talkas – vismaz 2-3reizes gadā. Redzot talkās sava darba rezultātu, biedrība nolemj startēt arī Eiropas Zivsaimniecības fonda projektu konkursā, lai padarītu pieejamu atpūtai dabā Kalnezera apkaimi – rezultātā labiekārtota atpūtas vieta, ierīkota laivu piestātne, iegādāta laiva un katamarāns, kā arī uzstādīta biotualete. Tūrisma atpūtas vieta pieejama cilvēkiem ratiņkrēslos. Kā nākošo lielāko aktivitāti biedrība izvēlējusies īstenot projektu “Lejaslāču kapsētas – senkapu labiekārtošana”, kura ietvaros sakārtota kultūrvēsturiska vieta, kas iekļauta arī Talsu tūrisma informācijas centra izdotajos ceļvežos.

Darbības mērķi 

  • Dabas un vides aizsardzības un daudzveidības saglabāšana;
  • Klimata izmaiņu mazināšana;
  • Enerģijas mijiedarbības- atjaunojamie resursi;
  • Cilvēku dzīves kvalitātes celšana;
  • Fizisko vai juridisko personu īpašumu pārvaldījums.

 

Informācija sagatavota un ievietota: