Dundagas novads: “Domesnes”

Darbības vieta: Dundagas novads
Dibināta: 2013.gads
Reģistrācijas Nr: 50008211171
Adrese: “Valkmaļi”, Kolka, Dundagas novads, LV-3275
Vadītāja: Dženeta Marinska tel.29475692 e-pasts dzeneta@gmail.com
Citi kontakti: valdes loceklis Mareks Ieviņš tel.29135186 e-pasts imareks@inbox.lv domesnes@inbox.lv
WEB: www.domesnes.lv

Domesnes ir viena no Latvijas unikālākā dabas objekta un zināms arī kā Kolkas raga vēsturiskais nosaukums, kuru jūrnieki un kuģotāji lietoja no 11.gadsimta vidus līdz pat 20.gadsimta sākumam. Lai rūpētos par Kolkas raga vēsturisko izpēti un tās mantojuma saglabāšanu, 2013.gadā domubiedru grupa no Kolkas raga apkārtnes iedzīvotājiem dibināja biedrību “Domesnes”. 

Biedrības mērķi:

  • pētīt un popularizēt Kolkas raga kultūrvēsturisko mantojumu, kas saistīts ar Latvijas un pasaules kuģniecības vēsturi, veicinot ar to saistītus zinātniskus pētījumus, mantojuma pieejamību, sabiedrības izglītošanu un izpratni par to.
  • pievērst pienācīgu sabiedrības uzmanību šai pasaulē nozīmīgajai arheoloģiskajai vietai – bojāgājušo kuģu kapsētai Kolkas raga apkārtnē.

Biedrībā, tās mērķu sasniegšanai, darbojas 5 biedri un 50 atbalstītāji. Biedrība sadarbojas ar Kolkas pagasta pārvaldi, citu novadu pašvaldībām, NVO un uzņmēmējiem, kā arī dažādām valsts institūcijām.

Biedrība konsultējoties ar valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI), kopīgi organizē seminārus un projektus par kultūras mantojuma saglabāšanu. Vietējā pagasta pārvalde savukārt atbalsta biedrību ar telpām semināru rīkošanai. Biedrība arī piedalās sava novada organizētos pasākumos. Informāciju par dažādām aktivitātēm var atrast mājaslapā www.kolka.lv 

Biedrībai interesē katrs jūras krastā izskalots priekšmets, jo tas, iespējams, slēpj sevī kādu stāstu. Tādēļ biedrība aicina ikvienu pret katru atrasto priekšmetu attiekties saudzīgi un gādāt, lai tas atrastu ceļu pie zinātniekiem, arheologiem un VKPAI sargātājiem, lai spētu attiecīgi izzināt atrastā priekšmeta vēsturi un varētu to arī saglabāt nākamai paaudzei. 

Biedrības sapnis ir izveidot kuģniecības muzeju Kolkā, kas būtu gan pētnieciska, gan izglītojoša iestāde, gan pasaules līmeņa zemūdens arheoloģijas centrs. 

Šobrīd biedrība visvairāk lepojas ar šādiem paveiktajiem darbiem:

  • 2014.gadā organizētas Kolkas bākas 130.gadu jubilejas svinības, kuras ietvaros noticis arī seminārs “Kolkas raga kultūrvēsturiskais mantojums un tās attīstības iespējas”.
  • 2015.gadā sadarbībā ar VKPAI organizēts starptautisks seminārs “Jūras zemūdens mantojuma apdraudējums un problēmas”. Semināra laikā tika aplūkoti jautājumi par zemūdens mantojuma saglabāšanas problēmām, Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā un par tālākām starpvalstu sadarbības iespējām.