Kuldīgas novads: ”Dižavots”

Darbības teritorija: Kuldīgas novads, Turlavas pagasts
Dibināšanas gads: 2014
Reģistrācijas Nr: 40008221905
Vadītājs: Ingus Freibergs, tel. 26376888; e-pasts: ingus.freibergs@gmail.com 
Citi kontakti: Eva Muižniece, tel.29438111, e-pasts: paparde2100@inbox.lv; Rita Tontegode, tel. 28737855, e-pasts: riton32@inbox.lv
WEB: http://turlava.lv/biedriba-dizavots
Sociālie tīkli: http://www.draugiem.lv/dizavots/news/#_

Biedrības darbības mērķis: veicināt Turlavas pagasta attīstību, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un tā popularizēšanu.

Biedrība organizējusi foto konkursu ”Putni Turlavas pagastā” un ”Mans koks”,  īso stāstu konkursu ”Vissenākās dzimtas Turlavas pagastā”. Biedrība organizējusi arī velo braucienu, kā arī kultūras pasākumus – gleznu izstādes un piemiņas vakarus.

Biedrība atbalstījusi un iepazīstinājusi ar savu darbību pasākumā ”Senvēstures godināšana Turlavas pagastā”, kura ietvaros notika ekskursija un iepazīšanās ar Lipaiķu pilskalnu, diskusijas, uguns kuršana un spēka dziesmu dziedāšana.

Biedrība apkopo informāciju par tūrisma iespējām Turlavas pagastā, kā arī aicina pagasta iedzīvotājus veidot savus tūrisma piedāvājumus, kurus popularizēt informācijas telpā.

dizavots3dizavots1